Privacy

Privacy policy voor Huurdersvoordeel.nl, eigenaar van www.huurdersvoordeel.nl

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.huurdersvoordeel.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.huurdersvoordeel.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Bezoekersanalyse

www.huurdersvoordeel.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, het deelnemen aan een actie of schrijven van een review.
De gegevens die u op de detailpagina’s van de verzekeraars invult zijn niet inzichtelijk voor www.huurdersvoordeel.nl en vallen buiten deze privacy statement.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Huurdersvoordeel.nl daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Huurdersvoordeel.nl de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden en worden uw gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Cookies van derde partijen

Voor uw gebruiksgemak maken wij gebruik van de diensten van verzekeringsmaatschappijen Zilveren Kruis, VGZ en Menzis en  van functies aangeboden door o.a. Google en Facebook. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.huurdersvoordeel.nl te beïnvloeden.

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy vanHuurdersvoordeel.nl en specifiek www.huurdersvoordeel.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@huurdersvoordeel.nl.