Wat gaat er veranderen in de zorg?

Op 20 september 2016 (Prinsjesdag) heeft de regering haar plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Ook voor de basisverzekering en de zorg. Wat verandert er in 2017 aan uw zorgverzekering? Wij zetten de belangrijkste punten voor u als huurder op een rij.

Zorgpremie stijgt naar verwachting met €3,50 per maand

In 2017 stijgt de zorgpremie naar verwachting van het kabinet zo’n €3,50 per maand. Dat komt neer op €42,- aan extra premiekosten per jaar. De gemiddelde maandpremie zou in 2017 dan €103,- worden. Zorgverzekeraars bepalen echter zelf over de hoogte van de premie. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. Huurdersvoordeel.nl biedt aantrekkelijke voordelen voor huurders als het gaat om de basis en aanvullende verzekeringen.

Door in te schrijven op onze nieuwsbrief informeren wij u als eerste over de nieuwe premies en kortingen.

Zorgtoeslag stijgt met ongeveer €2,- per maand.

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Voor mensen met lage inkomens stijgt de maximale zorgtoeslag met ongeveer €2,- per maand.

Eigen risico blijft €385,-

Het eigen risico blijft in 2017 onveranderd en zal net als in 2016 € 385,- gaan bedragen. Bovendien worden de mogelijkheden voor verzekeraars om bepaalde zorg vrij te stellen van het eigen risico verruimd aldus Minster Schippers.

Het verplicht eigen risico geldt voor alle zorg die uit de basisverzekering komt. Iedereen ouder dan 18 jaar moet dit bedrag betalen als hij of zij gebruik maakt van zorg die uit de basisverzekering komt. Het eigen risico geldt bij:

 • Medicijnen
 • Bloedprikken
 • Ambulancevervoer
 • Ziekenhuis- opnames en operaties
 • Fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21ste behandeling

Let op: U betaalt geen eigen risico voor behandelingen, consulten en visites van uw huisarts.

Alles over de wijzigingen in de basisverzekering en de voorwaardelijke toelatingen leest u hier.

Wijzigingen basisverzekering 2017

Op Prinsjesdag maakte het kabinet de plannen bekend voor 2017 met betrekking tot zorg en andere zaken die huurders aangaan.
Een van de onderwerpen zijn de wijzigingen in de basisverzekering en de voorwaardelijke toelatingen.

Wat gaat er veranderen?

 • Plastische chirurgie met medische noodzaak: borstprothesen voor vrouwen zonder borstvormingen, ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie zullen vergoed worden.
 • Fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen: volledige vergoeding van 37 fysiotherapiebehandelingen voor de behandeling van etalagebenen (claudicatio intermittens). In 2016 geldt vergoeding vanaf de 21e behandeling.
 • Fronttandvervanging jongeren tot en met het 22e levensjaar: indien vóór het 18de levensjaar de snij- of hoektand niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval, heb je vanaf 2017 tot en met het 22e levensjaar recht op fronttandvervanging. In 2016 hebben enkel jongeren tot 18 jaar recht op deze behandeling.
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling: voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (eerstelijns verblijf) valt kortdurend verblijf in een zorginstelling vanaf 2017 onder de basisverzekering.
 • Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothesen: per 2017 zal de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak 10%, en voor de bovenkaak 8% van de kosten bedragen (tegenover een vaste eigen bijdrage van €125 in 2016). De eigen bijdrage van 25% voor een normale gebitsprothese blijft gehandhaafd.

Naast de definitieve toelatingen tot het basispakket, kan er ook worden gekozen om bepaalde behandelingen voorwaardelijk toe te laten.Voorwaardelijke toelating biedt patiënten de mogelijkheid om te kiezen voor veelbelovende zorg waarvan de effectiviteit nog niet voldoende wetenschappelijk is bewezen. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten of de behandeling definitief opgenomen wordt in het basispakket.

Voorwaardelijk toegelaten:

 • Darmbehandeling sacrale neuromodulatie: vanaf 1 oktober 2016 geldt er een vergoeding voor desacrale neuromodulatie voor patiënten die geen baat meer hebben bij een reguliere behandeling. De toelating van de therapie geldt voor de duur van 4 jaar en 9 maanden.

(bron: Consumentenbond over de veranderingen in de zorgverzekering 2017)

Aantal gevallen hoofdluis neemt niet af

nu.nl | 22 augustus 2016 Het aantal gevallen van hoofdluis lijkt niet af te nemen in Nederland, ondanks dat er betere bestrijdingsmiddelen op de markt komen. “Wij zien geen duidelijke teruggang van het aantal besmettingen”, zegt Ingrid Ligthart van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH).

“Hoofdluis worden resistent tegen bestrijdingsmiddellen”

Deze week beginnen veel basisscholen weer. En veel kinderen op een kluitje betekent een grotere kans op hoofdluis. Volgens Ligthart krijgen jaarlijks zo’n 10 procent van de kinderen op basisscholen last van de vervelende beestjes. Dat komt neer op een kwart miljoen kinderen.

“De verkoopcijfers van hoofdluisproducten bij apothekers en drogisterijen blijven dan ook hoog”, aldus de de LSH-voorzitter. Dat het aantal luisbesmettingen niet afneemt komt volgens haar doordat luizen resistent worden tegen bestrijdingsmiddellen. (meer…)

Huurprijs stijgt harder dan koopprijs woning

Telegraaf.nl | 23 augustus 2016 Huurders kampen elk jaar met zwaardere prijsverhogingen dan kopers. Dat concludeert onderzoek naar de gemiddelde prijstoenames op de woningmarkt uit de afgelopen jaren.

De bovenmatige prijsstijging van de huurprijs is slecht nieuws voor consumenten

Vooral mensen die in grote steden een woning moeten huren in de vrije sector hebben het zwaar, blijkt uit het blijkt het onderzoek van Ortec Finance en de NVM. Een woning in Amsterdam heeft bijvoorbeeld een 70% hogere huurprijs dan het nationale gemiddelde. (meer…)

Huisartsenpost slechter bereikbaar

Bereikbaar - onbereikbaar

Telegraaf.nl | 23 augustus 2016 De telefonische wachttijden bij de huisartsenpost zijn ontmoedigend lang. Dat concludeert de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Het dieptepunt was een wachttijd van 26 minuten bij de Centrale Huisartsen Post Zuid-Oost Brabant.

Merendeel van de telefoontjes bij de huisartsenpost is niet binnen twee minuten aangenomen

De bond belde veertig huisartsenposten (HAP) telkens twintig keer op een niet-spoedlijn. ,,En daar werden we niet blij van”, zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. ,,Van de veertig zijn er 38 niet in staat om het merendeel van de telefoontjes binnen twee minuten aan te nemen.”

De HAP Amsterdam scoort het slechtst: bij zeventien van de twintig belpogingen was de wachttijd langer dan twee minuten; gemiddeld zelfs tien minuten. De grens van twee minuten is belangrijk om te voorkomen dat consumenten de spoedlijn gaan bellen. Die lijn is uitsluitend bedoeld voor acute gevallen en moet binnen 30 seconden worden opgenomen. Alleen bij Doktersdienst Groningen en Dienstenstructuur Zuidwest Drenthe Noordwest Overijssel kwamen de wachttijden niet boven de twee minuten. (meer…)

Huurtoeslag over 2015 aanvragen

Laatste kans aanvragen huurtoeslag

Woonbond.nl | 23 augustus 2016 ​Had u in 2015 recht op huurtoeslag, maar heeft u over dat jaar nog geen huurtoeslag aangevraagd? U heeft nog tot 1 september de tijd om huurtoeslag over  2015 aan te vragen. Daarna kan het niet meer.

​Vraag voor 1 september nog uw huurtoeslag over 2015 aan!

De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurlasten voor huurders met een laag inkomen. Om te bepalen of u recht heeft op huurtoeslag, kijkt de Belastingdienst naar uw jaarinkomen, vermogen, (de huurprijs van) uw woning, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd.

(meer…)

Mantelzorg op afstand dankzij leefstijlmonitoring

mantelzorg op afstand

Mijngezondheidsgids.nl | 23 augustus 2016 ​Linda Verbrugge (57) is mantelzorger voor haar schoonvader (86) die alleen thuis woont. Ze is enthousiast gebruiker van een leefstijlmonitoring systeem, waarmee ze 24 uur per dag kan zien hoe het met hem is. Mijn schoonvader heeft vasculaire dementie en Alzheimer en is vooral ’s morgens verward en onrustig. Daarbij leunt hij erg op mij.

Leefstijlmonitoring maakt mantelzorg op afstand mogelijk

Voordat we leefstijlmonitoring hadden, ging ik meerdere keren per dag langs om te kijken of alles goed ging, ook nam ik zijn problemen mee naar huis. Ik zat echt tegen mijn grens aan. Toen hij een keer in huis gevallen was, wilden we een oplossing waarbij we hem beter in de gaten konden houden. Een organisatie voor dementie en ouderenzorg tipte ons over leefstijlmonitoring, en sindsdien is mijn leven veranderd. (meer…)

Jongeren kunnen moeiteloos alcohol aanschaffen in horeca

Jongeren kunnen moeiteloos alcohol aanschaffen in horeca

nu.nl | 6 juli 2016 Het is voor jongeren onder de achttien geen probleem om alcohol te kopen in de sportkantine, horeca of via online bezorgservices.

​Cijfers jongeren en alcohol zijn ‘ongehoord’ en ‘zorgwekkend’

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) schrijft dit op woensdag 6 juli aan de Kamer na eigen onderzoek. Hij noemt de cijfers “ongehoord” en “zorgwekkend”. De onderzoekers lieten een groep van 17-jarige ‘mysterykids’ op verschillende manieren testen of zij aan alcohol of sigaretten konden komen. (meer…)

Huurders bieden Kamer oproep tegen huurdersbelasting aan

foto credtits: Woonbond - actie woonbond huurdersbelasting ministerie financiën

Een stem tegen de huurdersbelasting

Woonbond.nl | 5 juli 2016 Tientallen huurders boden op dinsdag 5 juli op het Plein in Den Haag een oproep aan de Tweede Kamer aan om tegen de huurdersbelasting te stemmen. De Kamer debatteert op woensdag 7 juli over de verhuurderheffing, een heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale woningen.

​Grote blauwe envelop

Huurders boden een grote blauwe envelop aan met daarop de tekst ‘Stem tegen de huurdersbelasting’. Huurders betalen voor de heffing via hogere huren. De huren zijn daardoor de afgelopen jaren enorm gestegen. Daarnaast kunnen corporaties door de heffing minder investeren in nieuwbouw, wat leidt tot langere wachtlijsten. (meer…)

Groot aantal verpleeghuizen kan zorg ouderen niet aan

Ouderen en Zorg in verpleeghuizen

Nu.nl | 4 juli 2016 Een groot aantal verpleeghuizen kan de zorg voor ouderen niet goed aan. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport over 150 verpleeghuisinstellingen.

150 verpleeghuizen stonden afgelopen jaar onder extra toezicht

​Over elf van de instellingen zijn de zorgen zeer groot. Nog eens 38 verpleeghuizen doen het ook niet goed genoeg en blijven onder scherp toezicht staan van de inspectie.
De inspectie heeft het afgelopen jaar extra toezicht gehouden op de 150 verpleeghuizen. Een derde daarvan heeft te weinig oog voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en weet zich niet goed te verbeteren. Bijna de helft meldt fouten niet of gebruikt deze informatie niet om de kwaliteit te verbeteren. In bijna 60 van de 150 instellingen voert het verplegend personeel geen tweede controle uit bij het toedienen van risicovolle medicijnen. (meer…)