Persoonsgebonden budget (pgb)

Wat is persoonsgebonden budget?

Het PGB oftewel persoonsgebonden budget is een overheidsfinanciering die aangewend dient te worden om zorg, begeleiding of hulp in te kopen. Het grote voordeel voor hulpbehoevende is zelf kunnen kiezen wie hun hulpverlener(s) en/of begeleiders worden.

Een persoonsgebonden budget kan ook als vervanger dienen voor een verblijf in een instelling. Je moet dan wel in aanmerking komen voor zorgondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Alles over het persoonsgebonden budget leest u op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb. Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt je gratis met uw administratie voor een verantwoord beheer van jouw persoonsgebonden budget.

Sinds 2015 keert de SVB de bedragen uit aan de hulpverleners die je hebt ingeschakeld. De SVB keert uit tot het maximumbedrag van jouw pgb. Je krijgt dus zelf geen geld op de rekening gestort.

 

Huishoudelijke hulp

Ook op het gebied van huishoudelijke hulp is er veel veranderd. Elke gemeente maakt binnen de Wmo 2015 eigen beleid of iemand recht heeft op huishoudelijke hulp. Sommige gemeenten hebben hun criteria aangescherpt. Het kan dan inderdaad gebeuren dat je minder uren krijgt of in sommige gevallen helemaal geen uren meer. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) die op 1 januari 2015 is ingevoerd, heeft als uitgangspunt dat burgers eerst terugvallen op de ondersteuning die buren, familie en kennissen kunnen bieden voordat ze een voorziening van de gemeente kunnen krijgen.

Je kunt uiteraard altijd bezwaar aantekenen tegen het besluit van uw gemeente.

 

Ik moet ineens weer een eigen bijdrage betalen, kan dat?

De gemeente mag inderdaad een eigen bijdrage vragen als zij voor jou een voorziening regelt. Ze zijn wel verplicht je te informeren over de hoogte van die eigen bijdrage. In bepaalde gevallen kan het voor je (veel) goedkoper zijn om zelf huishoudelijke hulp te regelen. De eigen bijdrage die de gemeente vraagt is afhankelijk van jouw inkomen, maar kan nooit hoger uitvallen dan het bedrag waarvoor de gemeente de zorg inkoopt.

 

Huishoudelijke hulp aanvragen: hoe doe ik dat?

Controleer eerst of je vanuit een aanvullende zorgverzekering recht hebt op hulp in de huishouding. In dat geval is een aanvraag bij jouw gemeente niet nodig. Mocht jouw zorgverzekering geen mogelijk tot hulp in de huishouding bieden dat kun je terecht bij het Wmo-loket, het wijk-/of buurtteam of bij jouw gemeente (via het algemene telefoonnummer). De gemeente gaat jouw aanvraag dan beoordelen en bepalen op hoeveel uur huishoudelijke hulp je recht hebt. Via online platformen zoals Vraag Elkaar en WeHelpen kun je ook zoeken naar iemand die je kan ondersteunen bij jouw huishoudelijke klussen.

Meer informatie over thuiszorgondersteuning kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Verpleging of verzorging

Verpleging of verzorgingsbehoeften kunnen worden ingeregeld door thuiszorgorganisaties. De aanvraag verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook aanvragen voor langdurige zorg in een verblijf kun je indienen bij het CIZ. De criteria voor opname in een verblijf worden steeds zwaarder. Het beleid van het kabinet is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Vanwege de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (per 1 januari 2015) aangepast vallen thuisverpleging en -verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Dit is een vast (en verplicht) onderdeel van het basispakket. Deze verandering heeft te maken met wijziging van de Wmo, waarbij de gemeente uw gehele situatie integraal bekijkt. Naast verpleging en verzorging thuis zijn er misschien nog wel andere of alternatieve vormen van ondersteuning nodig. De criteria voor opname in een verblijf worden steeds zwaarder. Het beleid van het kabinet is er immers op gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Interessante artikelen over dit onderwerp

iStock-475975378-Nieuwe-huurwet-per-1-juli-van-kracht-wat-gaat-er-veranderen
Huren
25 juni

Nieuwe huurwet per 1 juli van kracht; wat gaat er veranderen?

iStock-1087825380-Gasketel-blijft-in-huurwoning-vervanging-maar-1-op-de-10-keer-een-warmtepomp
Huren
8 juni

Gasketel blijft in huurwoning: vervanging maar 1 op de 10 keer een warmtepomp

rob-jetten-2-In-laatste-weken-loodst-het-demissionaire-kabinet-Energiewet-door-Tweede-Kamer
Huren
4 juni

In laatste weken loodst het demissionaire kabinet Energiewet door de Tweede Kamer