Wet langdurige zorg

Wat is wet langdurige zorg?

In het nieuwe zorgstelsel is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) komen te vervallen. Voor langdurige zieken betekent dit dat ze voortaan zorg ontvangen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of u recht heeft op zorg vanuit de Wlz.

Als u zorg wordt toegewezen dan is er nog altijd sprake van een eigen bijdrage. Iedereen die ouder is dan 18 jaar moet dit betalen, ook als de zorg thuis wordt gegeven. Bijvoorbeeld vanuit een persoonsgebonden budget (pgb), volledig pakket thuis of een combinatie van zorg van de instelling en een pgb (ofwel het modulair pakket thuis). Het CAK berekent uw eigen bijdrage.

De Wlz regelt de zorg voor mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Onder de Wlz valt zorg als verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging/verpleging, behandeling, het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en vervoer. Woningaanpassingen vergoedt de Wlz alleen als iemand jonger is dan 18 jaar.

 

Wlz-indicatie voor toewijzing langdurige zorg

Toewijzing is afhankelijke van twee factoren: heeft u een blijvende behoefte aan permanent toezicht of een 24-uurs zorgbehoefte? U kunt een Wlz indicatie aanvragen bij het CIZ. U kunt zich laten ondersteunen bij het invullen van de aanvraag. Het zorgkantoor kan gratis onafhankelijk cliëntondersteuning bieden. Als u zorg krijgt toegewezen kunt u kiezen uit: verblijf in een instelling, zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt) of een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf de benodigde zorg kunt inkopen.

Interessante artikelen over dit onderwerp

iStock-1418249864-In-de-friendswoning-heeft-Nina-zeven-huisgenoten
Huren
22 maart

In de friends-woning heeft Nina zeven huisgenoten

iStock-1195432403-Check-of-je-recht-hebt-op-huurverlaging
Huren
21 maart

Check of je recht hebt op huurverlaging

iStock-1337486953-Geen-vergunning-meer-nodig-voor-mantelzorgwoning-in-je-tuin
Huren
7 maart

Geen vergunning meer nodig voor ‘mantelzorgwoning’ in je tuin