Keukentafelgesprek

Wat is een keukentafelgesprek? En hoe werkt het?

Wil je in aanmerking komen voor gemeentelijke ondersteuning, dan zal er een keukentafelgesprek volgen met een bevoegd persoon van uw gemeente. Het gesprek is feitelijk een toets, waarbij wordt gekeken wat de zorgbehoefte is van de aanvrager. Er zal worden besproken over de dagelijkse belemmeringen en obstakels. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is het verstandig om de mantelzorger(s), familieleden of een onafhankelijke cliëntenondersteuner aan te laten schuiven bij het intakegesprek.

Na afloop van elk gesprek wordt er een gespreksrapportage geschreven. Vervolgens gaan alle betrokken zoeken naar oplossingen die bij de persoon passen. Er wordt heel breed gekeken naar het leven van de zorgaanvrager: dagindeling, buurtvoorzieningen en buurtcontacten. Alles wordt meegenomen. Vaak wordt er ook direct gekeken naar de mogelijkheden van kruisbestuivingszorg. Kan de aanvragen een tegenprestatie doen? In ruil voor de geboden zorg gaat hij/zij helpen in het wijkcentrum of op (basis)scholen optreden als overblijfhulp of voorlezer.

 

Voorbereiding

Ook hier is een goede voorbereiding het halve werk. Wellicht zijn nog wel meer. Het kan doorslaggevend zijn. Het keukentafelgesprek is bepalend voor de zorg en ondersteuning die geboden gaat worden. Denk hier dus niet te licht over. Alleen middels een gedegen voorbereiding krijgt de zorgaanvrager de ondersteuning die hij/zij verdient.

 

Aandachtpunten:

  • Als je het gesprek liever niet thuis voert, meld dit dan ruim van tevoren. Er kan dan gezocht worden naar een andere (geschikte) locatie.
  • Vraag bij het maken van de afspraak ook direct of het om een oriënterend gesprek gaat of dat er direct beslissingen genomen zullen worden.
  • Zoek voor het gesprek stukken bij elkaar die wat meer duidelijkheid geven over je situatie zoals testen, uitslagen van keuringen, schoolverslagen.
  • Neem vooraf – indien mogelijk – alles wat je wil zeggen door met degene die je bij het gesprek hebt gevraagd.

Tot slot dient er ook altijd besproken te worden wat er in het gespreksverslag komt te staan. Ook moet je geïnformeerd worden wat je kunt doen als het verslag, volgens jou, geen juiste afspiegeling is van jouw situatie of als niet goed omschreven staat wie wat gaat doen en wanneer dit gaat plaatsvinden. Het is zeer belangrijk om dit goed door te nemen. Klopt het wat er in het verslag staat en staan de gemaakte afspraken duidelijk vermeld? Als je iets niet begrijpt is het verstandig om uitleg te vragen. Kun je duidelijk terugvinden wie je moet benaderen als bepaalde afspraken niet nagekomen worden? Vindt er na een bepaalde tijd een evaluatie plaats? Een evaluatie is belangrijk voor jou, maar ook voor de hulpverleners. Door jouw ervaringen te delen, kan de zorg en ondersteuning naar een hoger niveau worden getild.

Als er niet voldoende tijd is om alles te bespreken, mag je vragen om een vervolggesprek. Ook mag er geen druk op familieleden of mantelzorg(ers) worden uitgeoefend. Als je niet tevreden bent, kun je altijd vragen om het gesprek opnieuw te doen.

 

Nationaal Meldpunt Ouderenzorg

Heb je een klacht over het keukentafelgesprek? Dan kun je deze klacht doorgeven aan het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg (NMO).

Interessante artikelen over dit onderwerp

iStock-475975378-Ruime-steun-Tweede-Kamer-voor-strengere-aanpak-woekerprijzen-huurwoningen
Huren
25 april

Ruime steun Tweede Kamer voor strengere aanpak woekerprijzen huurwoningen

hugo-de-jonge-1-Nieuwbouw-zucht-onder-bezwaarmakende-burgers
Huren
24 april

Nieuwbouw zucht onder bezwaarmakende burgers

iStock-118432948-Kamer-voorkomt-huurstijging-68-procent-vrije-sector
Huren
10 april

Kamer voorkomt huurstijging 6,8% vrije sector