Eigen bijdrage zorg

Wlz en Wmo

De Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt (dure) zorg voor mensen die in een (zorg)instelling wonen. Om dit te kunnen bekostigen heeft de overheid hiervoor een eigen bijdrage vastgesteld. Ook voor hulp die u thuis ontvangt (in het huishouden) betaalt u een eigen bijdrage. Deze huishoudelijke hulp valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

 

Eigen bijdrage Wlz

Uw eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw zorgindicatie. De wetgever maakt daarbij onderscheid tussen lage en hoge eigen bijdragen.

In bijzondere gevallen is een vrijstelling van de eigen bijdrage mogelijk. Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz leest u op de website van het CAK.

 

Eigen bijdrage Wmo

Binnen de Wmo wordt uw eigen bijdrage ook bepaald aan de hand van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw zorgindicatie. Het verschil met de Wlz is dat ook de soort voorziening die u ontvangt, bepalend is voor de hoogte van uw eigen bijdrage. Meer over de zorgbijdrage Wmo kunt u lezen op de website van het CAK.

Overigens: het eigen risico in de Zorgverzekeringswet is totaal iets anders dan de eigen bijdrage waarover we hier spreken. Klik hier voor meer informatie over het eigen risico.

 

Zorgverzekering

De eisen rondom eigen bijdragen voor hulp- en verbandmiddelen zijn vastgelegd in het Reglement hulpmiddelen. Afhankelijk van uw zorgpolis (aanvullende verzekering) krijgt u een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage of een vergoeding van de eigen bijdrage die overblijft na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor informatie over uw persoonlijke situatie.

Interessante artikelen over dit onderwerp

iStock-514783104-Ziekte-of-beperking-doe-belastingaangifte-met-behulp-van-meerkosten-nl
zorg
24 februari

Ziekte of beperking? Doe belastingaangifte met behulp van meerkosten.nl

iStock-1217111649-Landelijke-staking-in-tientallen-ziekenhuizen-na-afwijzen-looneis
zorg
21 februari

Landelijke staking in tientallen ziekenhuizen na afwijzen looneis

iStock-1072605688-Steeds-meer-overlevingskans-voor-kinderen-met-kanker
zorg
16 februari

Steeds meer overlevingskans voor kinderen met kanker