Zorgbonden stellen ultimatum voor een schadevergoeding voor long covid

zorg

Uiterlijk 9 september moet het kabinet toezeggen een schadevergoeding te gaan regelen voor zorgmedewerkers met langdurige Covid. Zo niet, dan stappen vakbonden FNV en CNV naar de rechter, waarschuwt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV na een bericht in het AD.

“Ons geduld is meer dan op”, zegt Jong. De vakbond trekt al langere tijd aan de bel. “Nu is het ons menens. Onze zorgmedewerkers werden in de eerste maanden zonder bescherming het veld ingestuurd. De Staat is hier verantwoordelijk voor en wij denken dat de Staat ook juridisch aansprakelijk is.”

Deze zomer heeft de FNV een juridische procedure voorbereid. “Alles staat in de aanslag”, aldus Jong. De vakbond hoorde dat de ministerraad op 9 september bij elkaar komt in aanloop naar Prinsjesdag. Dan wordt ook mogelijk een schadevergoeding voor zorgpersoneel besproken. Uiterlijk die dag wil de FNV een belofte van de minister horen.

Baanverlies

Zeker zorgmedewerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt door langdurige Covid moeten onder de schadevergoeding vallen. “Maar een veel grotere groep heeft last van inkomensverlies, bijvoorbeeld omdat ze minder diensten kunnen oppakken. Eigenlijk moet de vergoeding dus zo ruimhartig als mogelijk is.”

In juni begon de subsidieregeling voor werkgevers met zorgmedewerkers die al twee jaar ziek thuis zitten met langdurige Covid. Daarmee wordt ongeveer de helft van de loonkosten een half jaar langer gedekt door de overheid, in de hoop dat deze mensen in die tijd genoeg opknappen om uiteindelijk hun baan weer op te pakken.

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) noemde deze regeling in juli onvoldoende. De RVS raadde onder meer een fonds aan “voor erkenning en compensatie van het leed” van het zorgpersoneel dat ziek werd in het begin van de crisis.

Bron

Deel dit bericht