Wetsvoorstel voor aanpak huisjesmelkers is klaar

Huren

Huurders en woningzoekenden beter beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag. De wet die dat moet gaan regelen kwam deze week af.

De wet maakt mogelijk dat gemeenten regels opstellen voor goed verhuurderschap en een vergunningplicht kunnen invoeren voor verhuurders. De Woonbond pleit al vier jaar voor een wet die foute verhuurders aanpakt en is blij dat er nu een wetsvoorstel ligt.

Boetes bij overtreden regels

Gemeenten kunnen in een verordening regels opstellen voor verhuurders en huurmakelaars. Verhuurders en makelaars moeten dan een werkwijze opstellen waarin staat hoe ze zich aan deze regels gaan houden. Gemeenten moeten met een meldpunt komen waar huurders terecht kunnen met klachten. Verhuurders die zich niet aan de regels houden kunnen dan een boete krijgen, en in ernstige gevallen kan de gemeente zelfs het beheer van een pand overnemen van de verhuurder. Deze regels zijn met name gericht op het aanpakken van discriminatie, intimidatie en het goed informeren van huurders over hun rechten.

Vergunningplicht

Minister Ollongren sprak de afgelopen vier jaar met veel betrokkenen over de aanpak van ongewenst verhuurgedrag. In verschillende steden liepen proeven met verhuurvergunningen. Door de nieuwe wet kunnen gemeenten straks een verhuurvergunning verplicht stellen in wijken waar huisjesmelkers actief zijn. Zonder vergunning mag je in die wijken dan geen woningen meer verhuren. Verhuurders die zich niet houden aan de voorwaarden van de vergunning kunnen ook een boete krijgen. Bij herhaalde overtreding kan de gemeente het beheer van de huurwoningen overnemen. De huisjesmelker is het pand dan kwijt, terwijl de huurders er mogen blijven wonen.

Boete voor te hoge huur

De voorwaarden voor de vergunning gaan over verschillende problemen waar huurders van huisjesmelkers tegenaan lopen, zoals intimidatie, achterstallig onderhoud maar ook over te hoge huren. De gemeente kan boetes gaan geven aan verhuurders die woekerhuren vragen. Bijvoorbeeld als kamers die volgens het puntenstelsel maximaal 400 euro mogen kosten steeds weer voor 900 euro worden verhuurd. Gemeenten die een vergunningplicht invoeren krijgen ook een meldpunt waar huurders misstanden kunnen melden.

Discriminatie en arbeidsmigranten

Uit onderzoek blijkt steeds weer dat discriminatie veel voorkomt op de particuliere huurmarkt. Makelaars en verhuurders die discrimineren kunnen straks beter worden aangepakt. De wet maakt het ook mogelijk om een vergunning verplicht te stellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Meer mensen samen in één kamer huisvesten mag dan niet meer. Verder kan de gemeente eisen stellen aan het aantal kookgelegenheden, douches en wasruimtes in gebouwen waar arbeidsmigranten wonen. En verplicht maken dat zij een schriftelijk huurcontract krijgen.

Bron

Deel dit bericht