Verduurzamen huis wordt makkelijker voor mensen met weinig geld

Veilig wonen

Het kabinet gaat het voor mensen met weinig geld makkelijker maken om hun huizen te verduurzamen. Met ingang van 1 oktober komen er renteloze leningen voor mensen met lage inkomens, die hun huis willen isoleren. Ze kunnen daarmee ook zonnepanelen en een warmtepomp betalen.

Dit blijkt uit het programma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’ dat minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De inkomensgrens voor een renteloze lening moet nog worden vastgesteld, maar komt waarschijnlijk rond de 38.000 euro te liggen, een modaal inkomen.

Versnellen

De Jonge wil de verduurzaming van woningen versnellen. In 2030 moeten 2,5 miljoen woningen zijn aangepakt. De nadruk ligt daarbij op huizen die nu een energielabel E, F of G hebben. Dat geldt voor ongeveer 900.000 eigen woningen en voor ongeveer 580.000 huurwoningen.

”De ambitie is om verduurzaming van de woning voor iedereen mogelijk te maken”, zegt De Jonge. ”Dat is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas. We willen mensen beter op weg helpen en financiële drempels wegnemen. We willen voorkomen dat mensen op hoge kosten worden gejaagd”.

Na de verduurzaming van een huis wordt de energierekening fors lager. Daardoor kan de investering op den duur worden terugverdiend. Maar voor het zover is moeten woningeigenaren wel een forse investering doen.

Onderzoek van De Nederlandse Bank wijst volgens het kabinet uit dat 80 tot 85 procent van de mensen met een eigen huis voldoende inkomen of spaargeld heeft om zelf de kosten te dragen. Voor ongeveer 15 tot 20 procent geldt dat niet. Vaak wonen deze mensen in kwalitatief slechtere woningen en is er relatief veel geld nodig voor de verduurzaming. Daarom hebben deze mensen meer steun nodig en die gaat het kabinet bieden.

Lage maandlasten

Via het Nationaal Warmtefonds kunnen mensen nu al tegen lage rente leningen afsluiten. Die leningen hebben ook een lange looptijd (tot 20 jaar), waardoor de maandlasten relatief laag zijn. Voor mensen zonder leenruimte en mensen met lage inkomens (waarschijnlijk onder de 38.000 euro) worden de voorwaarden aangepast.

Vanaf 1 oktober kunnen zij leningen krijgen waarover geen rente is verschuldigd. Ook wordt gekeken naar wat zij per maand kunnen betalen. De aflossing wordt afgestemd op de draagkracht. Blijven mensen na verkoop van hun huis met een restschuld zitten, dan draait het Warmtefonds daar voor op.

De subsidiebedragen voor isolatie van woningen en de aanschaf van een warmtepomp zijn per 1 januari al verhoogd van 20 tot 30 procent van de kostprijs. Over dat bedrag hoeft dus geen lening meer te worden afgesloten. Voor zonnepanelen geldt dat ze vanaf deze zomer volledig met een lening van het Warmtefonds kunnen worden gefinancierd, dat was 75 procent.

Bovendien wordt het mogelijk om ervoor te kiezen een enkele verduurzamingsmaatregel te laten uitvoeren en toch in aanmerking te komen voor subsidie en een lening. Tot nu toe moesten twee maatregelen tegelijk worden genomen.

Huurwoning

Mensen die in een huurwoning wonen kunnen er op rekenen dat de verhuurder de verduurzaming van hun huis regelt. Zij kunnen dan een huurverhoging krijgen, maar besparen een hoger bedrag door de lagere energierekening. Het kabinet wil dat er in 2030 geen huurwoningen meer zijn met een E, F of G label. Verhuurders die dan nog niks gedaan hebben aan hun slecht geïsoleerde huizen moeten er rekening mee houden dat de huur omlaag gaat. In principe mogen deze huizen na 2030 niet meer worden verhuurd.

Bron

Deel dit bericht