Verdubbeling aantal doden door val

zorg

5400 mensen zijn vorig jaar door een ongelukkige val om het leven gekomen. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met tien jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een analyse van doodsoorzaken. Vooral bij mensen die langdurige zorg in een instelling krijgen, is het aantal sterfgevallen door een zogenoemde ‘accidentele val’ toegenomen.

Dit artikel verscheen op nos.nl.

Met name 80-plussers en dementerenden komen relatief vaak om het leven door een val. 43 procent van de slachtoffers was tachtiger en 36 procent was de negentig gepasseerd. Vrouwen zijn daarbij in de meerderheid, in beide leeftijdsgroepen.

Vergrijzing

Het CBS ziet dat een stijging van het aantal sterfgevallen samenvalt met de vergrijzing. “Maar ook per duizend inwoners in een leeftijdsgroep is de toename te zien. Dat geldt het sterkst bij vrouwen van negentig jaar of ouder”, staat in een persbericht.

Zo overleden er in 2021 15,5 vrouwelijke 90-plussers per duizend vrouwen in deze leeftijdsgroep door een ongelukkige val. In 2011 waren dat er 6,7. Bij vrouwelijke tachtigers nam het aantal per duizend toe van 1,7 in 2011 tot 3,4 vorig jaar.

Ook bij mannen was de stijging onder negentigjarigen het hoogst; 7,6 per duizend in 2011 en 13,1 in 2021. Een oorzaak voor de relatieve stijging geeft het CBS niet.

Niet alleen de hoge leeftijd speelt een rol bij het aantal sterfgevallen, ook dementie, de ziekte Parkinson en ms zijn van invloed. Vorig jaar leden vier op de tien slachtoffers aan een van deze aandoeningen.

Zes op de tien doden na een val kregen langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg. De meesten van hen wonen in een verpleeghuis. Relatief veel van deze mensen hebben te maken met dementie.

Bron

  • https://nos.nl/artikel/2446863-verdubbeling-aantal-doden-door-een-ongelukkige-val

    Dit bericht verscheen ook op: nos.nl

Deel dit bericht