Tientallen meldingen over zorgaanbieders die extra bijdrage vragen

zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dit jaar al tientallen meldingen gekregen over zorgaanbieders die een toeslag vragen aan hun patiënten. Dat doen de zorgaanbieders omdat ze de tarieven die ze van zorgverzekeraars krijgen niet hoog genoeg vinden. De meldingen worden onderzocht omdat het vragen van een al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling niet is toegestaan.

De meldingen komen uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de fysiotherapiesector. “Het gaat meestal om kleine bedragen van een euro tot ongeveer een tientje. Vaak wordt gevraagd om het contant af te rekenen”, zegt Tsui Ying Leung, persvoorlichter bij de NZa.

Kosten voor huur of energie

“Ze zeggen vaak dat ze de kosten van de huur of de energierekening niet kunnen betalen en dan vragen ze een bijdrage van de patiënt”, legt ze uit. De afgelopen maanden ziet ze een sterke toename in het aantal meldingen van dit soort eigen bijdragen.

Het is voor zorgaanbieders niet toegestaan om extra geld te vragen voor de huur, energiekosten en personeelskosten. Deze zaken zijn namelijk al meegenomen in het tarief dat ze in rekening mogen brengen.

‘Het mag gewoon niet’

Minister Kuipers zegt in een reactie dat de betreffende zorgaanbieders in overtreding zijn. “Ik kan allerlei redenen verzinnen waarom ze het doen, maar het mag gewoon niet”, zegt hij. Kuipers vindt dat de NZa en de verzekeraars gesprekken met deze zorgaanbieders moet voeren.

De minister adviseert patiënten om niet te pinnen of zelf te betalen voor de ’toeslag’ bij een zorgaanbieder. Patiënten kunnen online een melding maken van zorgverleners die hun om een eigen bijdrage vragen.

De meldingen worden onderzocht door de NZa. Dat kan ertoe leiden dat de NZa formele maatregelen neemt. “Dat kan door een aanwijzing, dat is een soort waarschuwing. Ook kunnen we een boete opleggen, maar we hopen dat aanbieders door het onderzoek hier eerder mee stoppen. We willen niet dat de patiënt hiervoor moet opdraaien”, zegt Ying Leung.

Minister Kuipers wil het onderzoek afwachten voordat hij mogelijk sancties gaat opleggen.

Wat doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)?

Zorgverzekeraars kopen zorg in voor hun verzekerden en maken daarvoor afspraken met zorgverleners. De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht of dit op de juiste manier gebeurt om er zo voor te zorgen iedere inwoner van Nederland toegankelijke en betaalbare zorg krijgt.

De branchevereniging van fysiotherapeuten KNGF is al enige tijd op de hoogte van de meldingen. “We staan er niet achter dat er extra kosten in rekening worden gebracht, maar we kunnen het ons vanwege de veel te lage tarieven die zorgverzekeraars bieden wel voorstellen dat het gebeurt”, zegt een woordvoerder. Hij voegt er nadrukkelijk aan toe dat het echt niet mag: “Zo hoort het niet.”

Uit onderzoek van het KNGF in samenwerking met zorgverzekeraars bleek volgens hem al in 2019 dat de tarieven van zorgverzekeraars onder de kostprijs zitten: “Op dat moment zat fysiotherapie 20 procent daaronder. Inmiddels zitten we aan de 30 procent. Daarom bedenken praktijkhouders een oplossing om toch hun kosten gedekt te krijgen.”

Zorgverzekeraar VGZ zet vraagtekens bij de percentages die door het KNGF worden genoemd. De verzekeraar zegt tevens dat het de tarieven recentelijk heeft verhoogd.

Volgens het KNGF moeten zorgverzekeraars hun tarieven verhogen. “Doordat zorgverzekeraars nu te lage tarieven bieden en zorgverleners dit soort kosten in rekening gaan brengen, zijn verzekerden de dupe.”

Bron

  • https://nos.nl/artikel/2471367-tientallen-meldingen-over-zorgaanbieders-die-extra-bijdrage-vragen

    Dit bericht verscheen ook op: nos.nl

Deel dit bericht