Thuiswonende volwassen kinderen niet meer op straat gezet na overlijden ouders

Veilig wonen

Demissionair minister Kajsa Ollongren, van Binnenlandse Zaken, gaat het bij wet regelen dat volwassen kinderen die nog thuis wonen niet direct de huurwoning hoeven te verlaten bij overlijden van hun ouders. Na een kamerbrief in juli, waarin zij maatregelen om dit mogelijk te maken presenteerde, heeft Ollongren de afgelopen maanden gewerkt aan de uitwerking.

Aanleiding voor het ministerlijk schrijven waren signalen over onwenselijke situaties, waarin jongvolwassenen hun ouderlijke sociale huurwoning moesten verlaten na heengaan van een ouder. Omdat zij niet zomaar het huurcontract van hun ouders kunnen ‘erven’, staan jaarlijks naar schatting tientallen mensen op straat. Meestal is dat al twee maanden na het overlijden van hun ouders.

Ollongren kreeg van de Kamer de opdracht de problemen in kaart te brengen en met oplossingen te komen. Zij wil dat ‘jongvolwassen wezen’ in sociale huurwoningen langer de tijd krijgen om het overlijden te verwerken. Zelfs als de verhuurder dat niet wil, mogen zij daartoe langer in de ouderlijke woning verblijven. Ollongren wil de garantie van verhuurders dat de nabestaanden ook na de rouwverwerking niet op straat komen te staan.

Communicatie

In nu opgestelde gedragsregels wordt stilgestaan bij de communicatie met de jongvolwassene, waarbij transparantie en betrouwbaarheid de uitgangspunten zijn, schrijft de minister. Ook worden de verschillende situaties waarin de nabestaanden zich bevinden en het belang van aansluiting bij de eigen wensen en behoeften meegenomen.

De aanpak bestaat uit een aantal facetten, te weten: het aanbieden van tijdelijke huurcontracten om de inwonende kinderen tijd en rust te gunnen om te rouwen en keuzes te maken. Die periode duurt maximaal twee jaar. Mocht blijken dat de woning niet passend is, kan vervangende woonruimte worden aangeboden.

“Het is voor jongvolwas­sen wezen in ouderlijke huurwonin­gen van groot belang dat zij de tijd krijgen voor rouwverwer­king”

Niet op straat

Indien nodig kan ook de huur worden verlaagd. Verder is vastgelegd hoe huurders zich kunnen inspannen om de achterblijvende kinderen, via de gemeente of maatschappelijk werk, brede ondersteunende hulp te bieden. Uitgangspunt is dat de jongvolwassen wezen, ook na de periode van twee jaar, niet op straat komen te staan.

‘Het is voor jongvolwassen wezen in ouderlijke huurwoningen van groot belang dat zij de tijd krijgen voor rouwverwerking en het nemen van beslissingen over hun toekomst’, schrijft Ollongren ter afsluiting. ‘In de moeilijke en vaak emotionele periode… zouden zij zich geen zorgen moeten hoeven maken over huisvesting.’

Onder meer woningcorporaties Aedes en organisaties van particuliere verhuurders beloven ‘maatwerk’ te zullen bieden om te voorkomen dat de wezen dakloos worden. Samen met demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming werkt zij nu verder aan een wettelijke regeling. De uiteindelijke wet geldt zowel voor sociale als privéverhuurders.

Bron

Deel dit bericht