Thuismeten-app maakt thuisopname griep- en coronapatiënten mogelijk

Gezond leven

AMSTERDAM – In de strijd tegen de snel stijgende patiënten-instroom gaan Nederlandse ziekenhuizen niet alleen corona-, maar ook grieppatiënten via onder andere een app thuis in de gaten houden. Het gaat om patiënten die op de eerste hulp net niet ziek genoeg bevonden worden of patiënten die na een acute opname met deze monitoringsapp eerder naar huis kunnen.

De verwachting is dat alleen deze maand al minimaal 500 virtuele ziekenhuisbedden geopend kunnen worden voor thuisopnames; dit is berekend op basis van 27 ziekenhuizen die zich nu hebben aangesloten. De app was er tot nu toe alleen voor coronapatiënten en is met het oog op de verwachte zware griepgolf uitgebreid naar influenzapatiënten bij wie de griep op de longen slaat. Patiënten krijgen de Thuismeten app, een saturatiemeter om het zuurstofgehalte in het bloed te meten en zuurstof mee om thuis te herstellen.

De app vraagt om metingen in te vullen en ook hoe patiënten zich voelen. Dat wordt automatisch geanalyseerd en bij slechte uitkomsten neemt een verpleegkundige contact op. Uit onderzoek van het St Antonius Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis blijkt dat patiënten hiermee 6 tot 11 dagen eerder ontslagen konden worden. Hierdoor zijn bedden dus eerder beschikbaar.

Thuismonitoring

Het OLVG startte vorig jaar met het zorgplatform Luscii voor thuismonitoring met de coronacheckapp, toen er nog geen testen waren. Deze app is doorontwikkeld en uiteindelijk hebben vorig jaar zo’n 20 ziekenhuizen virtuele thuisopnames ingezet. „Ruim 2000 coronapatiënten ontvingen tussen november en maart deze vorm van zorg. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Jeroen Bosch Ziekenhuis namen op het hoogtepunt 60 tot 80 patiënten virtueel thuis op”, zegt professor Daan Dohmen die oprichter is van Luscii en tevens hoogleraar Digitale transformatie in de zorg is.

Dr Jürgen Hölters, longarts en medisch manager transmurale zorg in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis heeft meegewerkt aan het nieuwe thuismonitoring programma, waarin de griep nu ook zit. Daarbij moet worden gedacht aan in te vullen vragen op de mobiele telefoon als „voelt u zich beter of slechter dan gisteren” en „geef in een score van 0-10 aan hoe kortademig u bent.” Deelnemers kunnen altijd aangeven of ze behoefte hebben aan contact met een zorgverlener. „Wij hopen op deze manier de druk op de ziekenhuisbedden te verlichten, en tegelijkertijd de thuiszorgverpleegkundigen en huisartsen te ondersteunen” aldus dr. Jürgen Hölters.

Dr. Anneke van Veen, longarts en kartrekker digitale zorgtransformatie in het CWZ ziet in de uitbreiding van de app een verlichting van de zorg: „Waar het vorig jaar vooral patiënten met corona waren, zien longartsen nu ook veel andere acute longpatiënten, zoals mensen met een longaanval en griep. Dat verhoogt de druk nog verder, en de winter moet nog starten!”

Bron

Deel dit bericht