Schimmelinfecties steeds moeilijker te behandelen, Gezondheidsraad wil actie

zorg

Ziekmakende schimmels raken steeds meer bestand tegen medicijnen. Hierdoor wordt het lastiger om schimmelinfecties te behandelen. De Gezondheidsraad noemt dit een “ernstige bedreiging voor de volksgezondheid” en vindt dat de overheid moet ingrijpen.

Schimmelinfecties op bijvoorbeeld de huid of nagels zijn vaak onschuldig. Een infectie die dieper doordringt in het lichaam, kan echter dodelijk aflopen. In Nederland krijgen ongeveer 3.000 mensen per jaar een levensbedreigende schimmelinfectie. Nog eens een kwart miljoen Nederlanders lijden aan chronische schimmelaandoeningen. Bij een deel heeft dat “grote gevolgen” voor hun kwaliteit van leven.

Vooral mensen met een verminderde afweer kunnen ernstig ziek worden van schimmels. Resistente soorten worden onder meer aangetroffen in hopen afgestorven plantenresten in de bollenteelt en in versnipperd afvalhout, schrijft de raad. “Mensen kunnen resistente schimmelsporen inademen die zich vanaf de afvalhopen via de lucht verspreiden.”

Aantal resistente schimmels neemt toe

De groep die hier kwetsbaar voor is, wordt groter. De bevolking vergrijst en steeds meer mensen hebben een chronische aandoening.

Tegelijkertijd neemt het aantal resistente schimmels toe. “Dat is extra zorgwekkend, omdat het arsenaal aan antimycotica maar heel beperkt is”, schrijft de raad. Antimycotica zijn medicijnen tegen schimmels.

Recent zijn nieuwe resistente soorten in Nederland opgedoken die in andere landen al “veel ziekte veroorzaken”, waarschuwen de experts. Ze adviseren de overheid een voorbeeld te nemen aan het strikte beleid voor antibiotica.

Gezondheidsraad wil actie tegen bestrijdingsmiddelen in landbouw

Een van de acties die de raad voorstelt, is om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen schimmels in de landbouw “zoveel als redelijkerwijs mogelijk is” te beperken. Fungiciden die op akkers worden gespoten, dragen volgens de raad in grote mate bij aan het resistentieprobleem. Diverse schimmels die gevaarlijke infecties kunnen veroorzaken, zijn de laatste jaren beter bestand geworden tegen medicijnen op basis van zogeheten azolen.

Een bekend voorbeeld is de Aspergillus fumigatus. “De hoofdoorzaak van de resistentie bij deze schimmel bleek het omvangrijke gebruik van nauw verwante azoolverbindingen in de landbouw”, verwijst de Gezondheidsraad naar onderzoeken. De raad vindt dat Nederland zich in de EU en daarbuiten moet inzetten voor strengere regels. Bestrijdingsmiddelen die qua samenstelling te veel lijken op medicijnen tegen schimmels, zouden volgens de experts geweerd moeten worden.

Bron

Deel dit bericht