RvS: waarom geen huurverlaging commerciële huurders?

Financiën

In een advies aan Hugo de Jonge wijst de Raad van State (RvS) op een ongelijke behandeling van commerciële en corporatiehuurders. Corporatiehuurders met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) krijgen volgend jaar huurverlaging. Huurders met hetzelfde inkomen in de commerciële huursector krijgen dat niet.

De huurverlaging komt voort uit afspraken die de Woonbond maakte met het Rijk en corporaties, bij het afschaffen van de verhuurderheffing. Toen de wet voor de huurverlaging in consultatie ging wees de bond er al op dat het vanuit het oogpunt van gelijke behandeling van huurders, goed zou zijn ook huurverlaging te geven aan huurders in de commerciële huursector. Nu vindt de RvS het ‘onvoldoende gemotiveerd waarom de regeling beperkt is tot huurders van woningcorporaties. Hierdoor worden vergelijkbare groepen met lage inkomens die huren bij een andere partij dan een woningcorporatie uitgesloten.’

 

Huurtoeslag

Daarnaast vraagt de Raad van State waarom de lage inkomens niet geholpen worden via een verhoging van de Huurtoeslag. Dat is echter goed uit te leggen. Bij de invoering van de verhuurderheffing is het mogelijk gemaakt huren harder te laten stijgen. Op die manier konden verhuurders van sociale huurwoningen (commerciële verhuurders en corporaties) hogere huren vragen. Het wegvallen van de verhuurderheffing biedt financiële ruimte om dit enigzins recht te trekken, door huren voor een grote groep te verlagen. Overigens vindt de Woonbond het, vanwege de stijgende kosten voor veel huurders, verstandig om ook de huurtoeslag te verhogen.

 

Help huurders commerciële sector ook

De Raad van State adviseert het kabinet beter uit te leggen waarom er gekozen wordt voor een ongelijke behandeling, of hier van af te zien. Wat de Woonbond betreft is de beste oplossing om  ook deze huurders recht geven op huurverlaging. Ook hier hebben verhuurders de ruimte gekregen de huren te verhogen, terwijl veel commerciële verhuurders de verhuurderheffing helemaal niet hoefden te betalen. Omdat ze minder dan 50 sociale huurwoningen bezitten (verhuurders met 50 of minder sociale huurwoningen waren vrijgesteld van de heffing). Verhuurders die de heffing wel moesten betalen, hoeven dat net als corporaties in 2023 niet meer. Ook daar dienen de huurders dat te merken in hun portemonnee, en niet alleen de verhuurder.

Bron

Deel dit bericht