Rode Kruis: crisisnoodopvang broeiplek van infectieziektes

zorg

De zorg voor asielzoekers is onvoldoende in de meeste crisisnoodopvanglocaties, concluderen onderzoekers van het Nederlandse Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos. Zo zou er sprake zijn van onder andere slechte huisvesting, gebrek aan privacy, onvoldoende wc’s en douches en lang wachten zonder wat te doen te hebben. “De crisisnoodopvang in zijn huidige vorm is ziekmakend voor bewoners.”

In mei leefden ongeveer zevenduizend asielzoekers in de zogeheten crisisnoodopvang. De onderzoekers bezochten onder meer locaties die uit tenten bestaan, leegstaande kantoorpanden, sportruimten en loodsen. De locaties worden geregeld door gemeenten en de veiligheidsregio’s en zijn eigenlijk bedoeld voor korte opvang. “In de praktijk blijkt dat mensen vaak maanden op een locatie verblijven zonder zicht op een andere verblijfplaats.”

In het onderzoek, dat dinsdagmiddag wordt aangeboden aan leden van de Tweede Kamer, staat onder meer dat infectieziekten als schurft, diarree en luchtweginfecties veel voorkomen op locaties waar de bewoners dicht op elkaar moeten samenleven. “Je hebt grote groepen mensen met verschillende achtergronden, klein behuisd. En dan treedt schurft op, maar dat gebeurt ook onder studenten”, zo komt naar voren in gesprekken met locatiemanagers en hulpverleners. Behandeling wordt door de inrichting van de locaties bemoeilijkt. Soms worden ‘kamers’ alleen gescheiden door gordijnen, wat ook een privacyprobleem oplevert.

Stress voor bewoners en professionals

Bewoners kampen ook met psychische klachten, bijvoorbeeld omdat ze oorlog hebben meegemaakt in hun land van herkomst. “Er is overdag weinig te doen. Mensen mogen niet werken of zelfs vrijwilligerswerk doen, veel kinderen gaan niet naar school. Daar komt de onzekerheid over de asielprocedure nog bovenop”, sommen de onderzoekers op. “Opgeteld leidt dit tot serieuze gezondheidsrisico’s voor de bewoners van crisisnoodopvanglocaties.”

Niet alleen wordt geconcludeerd dat de huidige manier van crisisnoodopvang ziekmakend is voor de bewoners, ook is het “belastend voor professionals, die het gevoel hebben dat ze tegen de klippen op moeten werken”.

Eisen

De onderzoekers spraken met meer dan 130 bewoners op 9 crisisnoodopvanglocaties, tientallen zorgverleners, 13 locatiemanagers en 11 beleidsmakers. In het rapport pleiten ze voor verbetering en het scheppen van duidelijkheid over de minimale eisen waaraan de opvang moet voldoen. Het is niet de eerste keer dat aan de bel wordt getrokken: onder meer VluchtelingenWerk deed dit ook al.

Bron

Deel dit bericht