Politiek moet lagere inkomens huursector helpen

Huren

De politiek moet meer doen om huurders met een laag inkomen te helpen. Dat zeggen Aedes, Nibud en Woonbond vandaag in een gezamenlijk persbericht.

Dat doen ze naar aanleiding van een onderzoek van het Nibud. Hieruit blijkt dat veel huurders met een laag inkomen aan het eind van de maand erg weinig geld over houden, of zelfs geld tekort komen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders’. De organisaties pleiten voor maatregelen die het besteedbaar inkomen van deze groep moeten verbeteren.

Bijstandsniveau

Vooral alleenstaanden en gezinnen op bijstandsniveau met twee ouders kunnen met hun inkomen een groot deel van de sociale huurwoningen niet betalen. Zo heeft een gezin met een bijstandsinkomen onvoldoende inkomen om een huur op de kwaliteitskortingsgrens, iets meer dan 400 euro, te betalen. Alleenstaanden hebben iets meer ruimte, maar ook zij hebben op bijstandsniveau onvoldoende inkomen om een huur van rond de aftoppingsgrens (iets meer dan 600 euro) te betalen. Bij gezinnen is er sprake van een behoorlijke stijging van de zorgkosten. Ook stegen de ‘overige’ uitgaven vooral voor mensen die parttime werken voor het minimumloon.

Mogelijke maatregelen

Het kijken naar de huurprijs alleen is niet voldoende om deze groep huurders te helpen. Omdat een effect van een huurverlaging deels wegvalt doordat deze huurders dan ook lagere huurtoeslag ontvangen, moeten de inkomens omhoog om de betaalbaarheid verder te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het verhogen van het minimum loon of de bijstand.

Meer besteedbaar inkomen

Aedes, de Woonbond en het Nibud roepen een nieuw kabinet dan ook op om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen om een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep. Daarnaast is in de Actieagenda Wonen – die ook door Woonbond en Aedes is ondertekend – opgenomen dat de verhuurderheffing zou moeten worden afgeschaft. In een nieuw sociaal huurakkoord willen Aedes en Woonbond dan afspraken maken om de woonlasten van huurders te verbeteren.

Bron

Deel dit bericht