Veel gestelde vragen aan Huurdersvoordeel.nl

Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

Inhoud basispakket zorgverzekering 2019

Hieronder vindt u een lijst met zorg die in het basispakket voor 2019 zit. Ook vindt u hier of u een eigen bijdrage betaalt en of het eigen risico geldt. Dit is een samenvatting van vergoeding voor de belangrijkste zorg. Volledige informatie over vergoedingen voor zorg vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Gewone contactlenzen en brillen

Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel. Lees meer op de site van Zorginstituut Nederland over vergoeding van brillen en contactlenzen.

Zorg in het basispakket
Soort zorgToelichtingEigen risicoWettelijke eigen bijdrage
HuisartsBezoek huisartsNeeNee
TandartsKinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen.NeeNee
Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskostenJaNee
Medisch specialistBezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloogJaNee
ZiekenhuisZiekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis JaNee
ZiekenvervoerAmbulancevervoerJaNee
Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoerJaJa
MedicijnenDe meeste medicijnenJaNee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
BloedonderzoekBloed prikken via huisarts en medisch specialist JaNee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
- Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).
- Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.
- Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
JaNee
FysiotherapieKinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2x9) voor fysiotherapie vergoed NeeNee
Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf JaNee
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling JaNee
Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de 12e behandeling JaNee
Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandeling JaNee
Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaarJaNee
LogopedieDe behandeling moet een geneeskundig doel hebben JaNee
ErgotherapieMaximaal 10 behandeluren per kalenderjaar JaNee
DieetadviesMaximaal 3 behandeluren per kalenderjaar JaNee
Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg NeeNee
KraamzorgNeeJa, bijdrage per uur
WijkverplegingWijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging NeeNee
HulpmiddelenHulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelenJaBijbetaling afhankelijk van het middel.
GehandicaptenzorgZorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben JaNee
OuderenzorgRevalidatiezorg voor ouderen JaNee
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. NeeNee

Voorwaarden zorgverzekering

Zorgverzekeraars bieden soms verschillende basisverzekeringen aan. Het verschil zit dan bijvoorbeeld in:

  • het aantal zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten;
  • hoeveel u vergoed krijgt bij zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft.

In de polis van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Zijn de voorwaarden voor u niet duidelijk? Of wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Nieuwe technieken, behandelmethoden en geneesmiddelen

Er komen regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket. Als bijvoorbeeld medisch specialisten een nieuwe behandeling introduceren, zit die behandeling automatisch in het pakket van de zorgverzekering.
Ook kan het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren een behandeling of medicijn op te nemen in het basispakket. De minister neemt daarover een besluit en past de wetgeving daarop aan.

Nieuwe medicijnen die recent zijn opgenomen in het basispakket:

  • vanaf 1 september 2019: geneesmiddel voor de behandeling van Multiple sclerose (MS) (Fampyra). Patiënten krijgen het middel eerst 2 weken op proef.
  • vanaf 1 september 2018: geneesmiddel voor de vervolgbehandeling van de ziekte van Kahler (Daratumumab);
  • sinds 1 augustus 2018: geneesmiddel tegen spierziekte spinale musculaire atrofie (sma) (Spinraza);
  • sinds 1 juli 2018: geneesmiddel tegen chronische hepatitis C (Vosevi);
  • sinds 1 juni 2018 tot 1 januari 2020: geneesmiddel voor de vervolgbehandeling van longkanker (Atezolizumab);
  • sinds 1 mei 2018: geneesmiddel tegen auto-antilichaamspositieve systematische lupus erythematosus (sle) (Belimumab)
  • sinds 1 mei 2018 tot 1 januari 2021: geneesmiddel tegen borstkanker (Ribociclib);
  • sinds 1 maart 2018: geneesmiddel tegen chronische hepatitis C (Glecaprevir en Pibrentasvir).

Zorg die u niet gebruikt

Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten ook behandelingen in het pakket die u misschien niet nodig heeft.  Zo betaalt u mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die oudere mensen vaker nodig hebben. Maar dat geldt andersom ook. Jonge moeders en ouderen betalen ook mee voor uw zorg die zij niet nodig hebben.

Video zorgverzekeraar helpt bij keuze specialist

In een video op de website van Rijksoverheid vertelt Bas hoe zijn zorgverzekeraar hem hielp een goede longarts te vinden.


Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid

« Terug naar de veel gestelde vragen