Veel gestelde vragen aan Huurdersvoordeel.nl

Krijg ik slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen vergoed?

Slaap- en kalmeringsmiddelen krijgt u voor slaapproblemen niet vergoed uit de basisverzekering. Deze benzodiazepinen worden wel vergoed voor enkele chronische ziekten, bijvoorbeeld epilepsie.

Wanneer u wel slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen vergoed krijgt

In de volgende gevallen krijgt u de medicijnen wel vergoed:

  • epilepsie;
  • angststoornissen, als een behandeling met minstens 2 antidepressiva niet aanslaat; meervoudige psychiatrische problematieken, waarbij behandeling met hoge doses slaapmiddel of kalmeringsmiddel nodig is. Bijvoorbeeld bij afkicken van alcohol en drugs, en bij psychosen;
  • palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Er zijn meer situaties waarin u voor een slaapmiddel of kalmeringsmiddel een vergoeding krijgt. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.


Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid

« Terug naar de veel gestelde vragen