Veel gestelde vragen aan Huurdersvoordeel.nl

Ben ik verzekerd voor de zorgverzekering als ik in het buitenland woon?

Woont, werkt of studeert u in het buitenland? Dan bepaalt uw persoonlijke situatie of u in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten.

Nederlands pensioen of uitkering

Woont u in het buitenland en ontvangt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan is het mogelijk dat uw Nederlandse zorgverzekering stopt. Hoe u zich moet verzekeren hangt af van het land waar u woont:

  • Verdragsland

Een verdragsland is een land waarmee Nederland afspraken heeft over vergoeding van medische zorg. Verhuist u naar een verdragsland? Dan moet u zich registreren bij het CAK. U betaalt dan een bijdrage aan het CAK om verzekerd te zijn voor medische zorg in het land waar u woont.

  • Niet-verdragsland

Woont u in een niet-verdragsland? Dan moet u zelf een ziektekostenverzekering afsluiten in het land waar u woont.

Wonen in het buitenland en werken in Nederland

Woont u in het buitenland en werkt u in Nederland? Dan moet u in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Uw gezinsleden kunnen geen zorgverzekering afsluiten in Nederland. Maar u kunt ze soms wel meeverzekeren (afhankelijk van het land waar u woont). Lees meer over uw zorgverzekering als u in het buitenland woont.

Wonen in Nederland en werken in het buitenland

Woont u in Nederland en werkt u in het buitenland? Dan vervalt uw Nederlandse zorgverzekering meestal. U moet zich verzekeren in het land waar u werkt. Uw gezinsleden kunt u vaak meeverzekeren. Meer informatie over uw zorgverzekering als u in het buitenland werkt staat op de website van het CAK

Tijdelijk in het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen of werken? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw zorgverzekering. Het hangt af van het land en hoe lang u daar blijft. Er zijn uitzonderingen voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren.

Studeren in het buitenland

Gaat u studeren in het buitenland? Dan blijft uw Nederlandse zorgverzekering geldig. Gaat u daarnaast ook werken of heeft u een betaalde stage? Dan gelden er andere regels voor uw Nederlandse zorgverzekering in het buitenland. Neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Vraag daar of u verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

In dienst bij volkenrechtelijke organisatie

Werkt u bij een volkenrechtelijke organisatie, zoals de VN of de NAVO? En bent u verzekerd via deze organisatie? Dan bent u meestal niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt niet als u naast uw werk voor de volkenrechtelijke organisatie ook ander werk in Nederland doet.


Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid

« Terug naar de veel gestelde vragen