Oproep Menzis: ‘Maak preventie prominent in ons zorgstelsel’

zorg

“Geef preventie een prominentere plek in het zorgstelsel.” Die oproep deed onze CFRO Dirk Jan Sloots vanavond in het actualiteitenprogramma EenVandaag. “Ons stelsel is nu te veel gericht op behandelen, en niet op het voorkomen van ziekte. Dat moet écht anders.”

“Het belang van preventie is groot; het raakt onze hele maatschappij”, vervolgt Dirk Jan. “Preventie gaat allereerst over zo lang mogelijk blijven werken, over minder ziekteverzuim, over deelnemen aan sociale activiteiten en over de positieve kracht van gezond leven.”

Krachten bundelen in de regio

“Daarnaast is er natuurlijk de betaalbaarheid van de zorg. Nu geven we in Nederland met z’n allen jaarlijks bijna € 100 miljard uit aan zorgkosten. En die kosten gaan de komende jaren alleen maar stijgen als we niets doen. Menzis denkt dat het goed is om het totale zorgbudget te herverdelen en ten minste 1% te besteden aan het voorkomen van ziekte.”

Om dit pleidooi kracht bij te zetten, hebben we een verkiezingspaper en -pamflet opgesteld en aangeboden aan de formerende partijen. We roepen hen op om echt werk te maken van preventie, en daarvoor regionale samenwerking verder aan te wakkeren.

Gezonder oud worden

Van veel chronische aandoeningen weten we immers dat ze deels te voorkomen of te keren zijn door een gezonde leefstijl. Denk aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, obesitas en COPD. Als we onze nek niet uitsteken, neemt het aantal chronisch zieken toe en heeft in 2040 zelfs 1 op de 3 Nederlanders 2 of meer chronische aandoeningen. Die vaak gerelateerd zijn aan een ongezonde leefstijl.

Dirk Jan: “Door actief in te zetten op preventie, besparen we veel maatschappelijke kosten. Maar het helpt ons vooral ook om gezonder oud te worden.”

Bron

Deel dit bericht