Nieuwe huurwet per 1 juli van kracht; wat gaat er veranderen?

Huren

Na maandenlang getouwtrek, heeft de Eerste Kamer dinsdagmiddag groen licht gegeven voor de nieuwe huurwet. Hierdoor gaan honderdduizenden huurders in de vrije sector gemiddeld bijna 200 euro minder huur betalen bij het afsluiten van een nieuw contract.

‘Dit is een enorme mijlpaal’, zei demissionair woonminister Hugo de Jonge (CDA) dinsdag. Al vlak na zijn aantreden, drie jaar geleden, diende hij het wetsvoorstel in om ‘huurders te beschermen’ tegen de exorbitante huurprijzen die nu soms worden gevraagd in het middensegment. Vooral in de grote steden zijn huurwoningen momenteel zo schaars dat ‘1.500 euro huur voor 40 vierkante meter’ niet meer ongewoon is, zei De Jonge destijds.

Inmiddels zijn de huurprijzen verder de pan uitgerezen. ‘De explosief gestegen huren zijn niet meer op te brengen voor veel mensen met een normaal inkomen ’, zegt De Jonge. ‘Dit brengt de bestaanszekerheid van heel veel mensen in de knel.’ Hij is dan ook buitengewoon verheugd dat de nieuwe huurwet nog op het nippertje, net voor zijn aftreden, is aangenomen.

Huurprijscheck

Met de zogeheten Wet betaalbare huur, die per 1 juli ingaat, wordt het voor het kabinet mogelijk in te grijpen in de vrije sector. Aan de hand van een nieuw puntenstelsel zal voortaan de maximale huur worden berekend voor huurhuizen in het middensegment, zoals dat nu al gebeurt bij sociale huurwoningen.

De bovengrens voor die middenhuur (tot en met 186 punten) komt volgens de laatste berekeningen van het ministerie te liggen op 1.158 euro per maand. Voor woningen die maximaal 143 punten scoren, blijft de huur steken op hoogstens 880 euro per maand: dit zijn sociale huurwoningen.

Punten worden onder meer toegekend voor de oppervlakte van de woning, de energiezuinigheid en de WOZ-waarde van de woning. In het algemeen geldt: hoe groter, schoner en duurzamer het huis, hoe hoger de huurprijs. Op de website Ismijnhuurteduur.nl kunnen huurders en verhuurders nagaan welke huurprijs past bij de staat van de woning.

Volgens het ministerie valt voor bewoners van zo’n 300 duizend huurwoningen de huurprijs veel lager uit onder de nieuwe regels. Gemiddeld gaan zij elke maand 190 euro minder huur betalen. Dit geldt alleen voor mensen die na 1 juli een nieuw huurcontract tekenen. Een uitzondering geldt voor mensen die door de nieuwe regels in het sociale segment vallen: zij krijgen direct huurkorting.

Als verhuurders zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen ze vanaf 1 januari 2025 beboet worden door de gemeente. Ook moeten verhuurders vanaf die datum een puntentelling opnemen bij het opstellen van nieuwe contracten. Zo weet de huurder wat de maximale huurprijs voor de huurwoning is.

Groot verzet van VVD en BBB

De wet is er doorheen gekomen na buitengewoon veel politiek getouwtrek. De vier formerende partijen – PVV, VVD, NSC en BBB – hebben elk op hun eigen moment grote bedenkingen geuit bij de huurwet, omdat deze het huuraanbod zou doen slinken. VVD en BBB houden om die reden vast aan hun bezwaren.

Hoewel de partijen duidelijk hebben gemaakt wel degelijk tegen excessieve huurprijzen te zijn, vrezen VVD- en BBB-Kamerleden dat huurbazen hun woningen massaal in de verkoop zetten, omdat zij onder de nieuwe wet niet meer genoeg rendement kunnen behalen op hun eigendom. Daardoor slinkt het aanbod van huurwoningen juist, te midden van een voortdurende wooncrisis.

Uit de recentste cijfers van huurmonitor Pararius blijkt inderdaad dat er om onder meer die reden in het eerste kwartaal van 2024 veel minder huurwoningen zijn bijgebouwd. BBB-Kamerlid Mona Keijzer, aankomend minister van Volkshuisvesting, zei daarom over de huurwet: ‘Het klinkt lekker, de huren verlagen, maar je bereikt niet het doel dat je wilt bereiken. Onderaan de streep moet je ook rekenen.’

PVV-senator Van Hattem erkent dat gevaar, zei hij dinsdag tijdens de wetsbehandeling in de Eerste Kamer. Wat hem betreft krijgt de nieuwe minister van Volkshuisvesting daarom niet alleen de opdracht om de huurprijzen te reguleren, maar ook om ervoor te zorgen dat er méér huurwoningen bijkomen. Bovendien, stelde Van Hattem, is het cruciaal dat de woningmarkt niet verder overbelast raakt door ‘massale immigratiegroei’.

Door het aantreden van het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB op 2 juli, wijzigt er vooralsnog niets aan de geplande huurwet. Alle nieuw gekozen Tweede Kamerleden hebben eind april hun zegje erover kunnen doen. PVV en NSC bleken toen, samen met de oppositie, een meerderheid voor deze wet te vormen. VVD en BBB hebben het nakijken. Ook CDA, D66, Volt, PVV, SP, PvdD, ChristenUnie, GroenLinks-PvdA en OpNL stemden voor.

Gemeenten krijgen een half jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe wet, werd dinsdagavond bekend. Desgevraagd laat Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan persbureau ANP weten dat gemeenten deze tijd goed kunnen gebruiken, en dat zij het van belang vinden dat ook huurders de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe regels.

Bron

Deel dit bericht