MenzisFonds levert bijdrage van 115.000 euro aan zestig zorgprojecten

zorg

Dit jaar heeft het Menzisfond een bijdrage geleverd aan zestig diverse projecten. Deze projecten dragen elk bij aan de leefkracht van mensen in wijken en dorpen, zoals een goedkope AED-cursus aanbieden, drugsverbruiks onder studenten voorkomen of een nieuwe bus voor mensen met een beperking. Dit meldt Menzis.

In de laatste twee weken van juni vonden de uitreikingen plaats. De bijdrage ging richting maatschappelijke en kleinschalige projecten die op initiatief van betrokken inwoners gestart waren, zodat zij anderen kunnen helpen. Uiteindelijk werden er landelijk honderdelf projecten ingestuurd, die beoordeeld werden door leden van de Menzis Ledenraad. Hierbij kregen alleen de best scorende projecten een financiële bijdrage.

Bij de beoordeling was het belangrijkste uitgangspunt de versterking van leefkracht bij mensen. Zo moet het bijdragen aan een gezondere leefstijl, gezonde voeding of stimulatie van mentale fitheid. Ook moet het de kwaliteit van leven verbeteren en zorg toegankelijk houden.

Toegankelijke zorg

Bestuurder MenzisFonds René Groot Koerkamp vindt alle ingezonden projecten fantastisch. “Geweldig om te zien dat er zo veel creativiteit, enthousiasme en betrokkenheid zit in onze regio’s en in ons land. De initiatieven die hieruit zijn ontstaan, dragen allemaal bij aan extra beweging, gezondere voeding, minder eenzaamheid en sociale cohesie of een betere leefomgeving. En dus aan meer leefkracht.”

Raadslid Jos van Veen van de Ledenraad van Coöperatie Menzis gelooft dat de initiatieven ervoor zorgen dat passende zorg in de regio toegankelijk blijft. “De maatschappelijke organisaties achter de projecten staan midden in een regio, buurt of wijk. Daardoor weten zij wat er speelt en waar de behoefte ligt bij de bewoners. Hun ideeën landen letterlijk om de hoek en zijn heel toegankelijk.”

Bedrag

Het MenzisFonds heeft dit jaar voor alle vijf regio’s 20.000 euro vrijgemaakt. Voor projecten buiten de regio is 15.000 euro beschikbaar. Elk initiatief kan maximaal 2.500 euro krijgen, waardoor elke regio minstens acht en landelijk minstens zes projecten een bijdrage kunnen ontvangen.

Bron

Deel dit bericht