Meerderheid Kamer eist onderzoek naar nut en noodzaak coronamaatregelen

zorg

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet nut en noodzaak van de scholensluiting, de avondklok en de mondkapjesplicht tijdens de coronacrisis afzonderlijk laat onderzoeken. Tot nu weigert het kabinet dat.

De maatregelen waren zo ingrijpend dat een onderzoek naar het effect ervan op het bestrijden van de pandemie op zijn plaats is, ook om lessen te kunnen trekken voor toekomstige pandemieën. Dat vinden onder meer coalitiepartijen VVD, D66 en CDA, en de oppositiepartijen PVV, GroenLinks, PvdA, SP en SGP.

Als er beter inzicht is in het effect van de verschillende maatregelen kan dat “helpen bij het creëren en behouden van draagvlak. Succes van beleid is afhankelijk van draagvlak”, zei VVD-Kamerlid Judith Tielen. De onderzoeken zijn ook belangrijk voor het draagvlak als er bij een volgende pandemie opnieuw maatregelen moeten worden genomen, stelt ook de oppositie.

De PVV wil daarnaast erkenning van het kabinet dat het fouten heeft gemaakt bij de invoering van de avondklok, de mondkapjesplicht en de scholensluiting.

Maatregelen

De Kamer debatteert een groot deel van de dag over het tweede onderzoek naar de kabinetsaanpak van de coronacrisis, dat is uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Ook de OVV adviseert de afzonderlijke maatregelen te onderzoeken.

De Kamer was kritisch op zowel de communicatie naar alle Nederlanders over de te nemen maatregelen als op de gebrekkige onderbouwing daarvan. Zo bleek uit het onderzoek van de OVV dat de tweede scholensluiting vooral was bedoeld om ouders thuis te houden. “Kinderen zijn ingezet als enkelband om ouders thuis te houden”, zei PvdA-Kamerlid Julian Bushoff.

Leerachterstanden

“De kinderen betaalden de prijs”, zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Zeker kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben leerachterstanden opgelopen en veel jongeren kregen mentale problemen. Een deel van de jongeren kampt daar nog steeds mee.

Zorgminister Ernst Kuipers gaat de onderzoeksopdracht aan ZonMw en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitbreiden, zo zegde Kuipers toe. Beide hebben al de opdracht van het ministerie om de effecten van alle coronamaatregelen tezamen te onderzoeken. Ze moeten nu ook, zo veel als mogelijk, het effect van elke individuele maatregel in kaart brengen, waaronder de avondklok.

Frustratie

Minister-president Mark Rutte staat intussen nog steeds volledig achter het besluit van januari 2021 om de avondklok in te voeren, om zo te proberen de coronacrisis te bezweren. Die stelligheid leidde tot frustratie, irritatie en boosheid bij een groot deel van de oppositie, waaronder PvdA, GroenLinks, PVV en SGP. Ook de sluiting van scholen vindt Rutte, tot verontwaardiging van de oppositie, nog steeds verdedigbaar.

Rutte erkende volmondig dat beide maatregelen ingrijpend waren en vooral de scholensluiting “verschrikkelijk”. Het was echter noodzakelijk, benadrukte de premier meerdere keren. Volgens de oppositie had het kabinet langer naar alternatieven moeten kijken, zoals de invoering van een thuiswerkplicht.

Een thuiswerkplicht was politiek onhaalbaar, zei Rutte, en bovendien zou zo’n plicht in dit “in de kern anarchistische land” niet werken.

De avondklok is ingevoerd omdat “we geen andere maatregelen hadden”, zei Rutte. “De scholen waren ook al dicht en er was eigenlijk niets anders meer wat we konden doen. We stonden met elkaar als land met de rug tegen de muur.” De coronabesmettingen bleven oplopen, de ic’s zaten vol en de zorg piepte en kraakte, somde de premier op. Het land stevende volgens hem af op een onbeheersbare situatie. “De effecten waren heftig, maar op dat moment was er geen alternatief.”

Proportioneel

“Ik sta nog steeds achter de invoering van de avondklok”, zei Rutte. De maatregel was “noodzakelijk en proportioneel” en dat vindt hij nog steeds. De Kamer vindt de stelligheid van Rutte onbegrijpelijk, omdat het effect van de avondklok nooit is onderzocht. Een getergde premier wist de oppositie niet te overtuigen.

Het sluiten van scholen is volgens Rutte zo lang mogelijk uitgesteld. Uiteindelijk heeft het kabinet daar toch toe besloten, “omdat de zaak volledig dreigde te overstromen”. Rutte benadrukte dat dit “het laatste is wat je wilt, maar je kunt het niet uitsluiten.” Ook niet bij komende pandemieën.

De oppositie vindt het kwalijk dat Rutte niet wil leren van de effecten van de genomen ingrijpende maatregelen en ook weigert besluiten achteraf te betreuren.

Bron

Deel dit bericht