Meer betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars: “Eerste signalen van schulden door inflatie”

zorg

Het aantal betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars is met bijna 20 procent gestegen. Dat concludeert het Economisch Bureau van ABNAmro op basis van gegevens van incassobedrijven.

Dit artikel verscheen op ad.nl.

ABNAmro schat dat in de eerste negen maanden ruim 320.000 achterstanden van zorgverzekeraars aan incassobureaus zijn overgedragen. Dat komt neer op een stijging van ruim 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ,,Inmiddels beginnen daarmee de eerste signalen zichtbaar te worden van door inflatie veroorzaakte problematische schulden’’, constateert econoom Piet Rietman van ABNAmro.

Betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars worden vaak gezien als teken aan de wand, omdat verzekerden de rekening van een zorgverzekeraar vaak als eerste laten liggen, omdat die wat abstract is en deze schuld minder snel consequenties lijkt te hebben dan bijvoorbeeld een huurachterstand.

Dagelijks telefoontjes

Incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn bevestigt het beeld. Daar is het aantal dossiers rond de zorgverzekering gestegen met 10 tot 15 procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens directeur en gerechtsdeurwaarder Michel van Leeuwen gaat het voornamelijk om mensen die al betalingsachterstanden hadden. ,,We krijgen dagelijks telefoontjes van mensen die ons vragen of het bedrag van een regeling naar beneden kan. Dat zal bij de zorgverzekeraars niet anders zijn.”

Het valt Van Leeuwen op dat er ook vaker huishoudens zijn die modaal of bovenmodaal verdienen en die nog niet eerder met een incassobedrijf in aanraking zijn geweest. Zorgverzekeraar VGZ bevestigt de stijging. Daar is het aantal zaken gestegen met 34 procent in de eerste negen maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Precieze aantallen wil VGZ-woordvoerder Jascha Hagendoorn niet geven. Wel benadrukt hij dat de aantallen nog altijd ver onder het niveau van voor corona lagen. In coronatijd ging het aantal incassozaken juist omlaag. Zorgverzekeraars CZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben het aantal incassozaken niet significant zien stijgen. Wel geeft CZ aan dat er sinds kort ‘een zorgwekkende toename’ is in het aantal verzoeken om een betalingsregeling te treffen.

Meer betalingsregelingen aangevraagd

DSW ziet het aantal klanten die problemen hebben met betaling van de premie wel flink stijgen. Het aantal mensen dat een betalingsregeling heeft aangevraagd, steeg in augustus met 50 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het ging om 900 betalingsregelingen tegenover 600 een jaar eerder. Het aantal incassotrajecten is ten opzichte van een jaar eerder niet gestegen. ,,Maar dat komt ook omdat we alles proberen om te voorkomen dat mensen in een incassotraject terechtkomen’’, zegt directeur Joop le Conge.

Wie langer dan zes maanden zijn premie niet heeft betaald, krijgt niet alleen te maken met een incassobureau maar ook met het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Dat neemt namens de zorgverzekeraar de premiebetaling over en rekent een boete bovenop de zorgpremie. Volgens het CAK is er nog geen sprake van een toename, maar wordt daar wel rekening mee gehouden.

Meer zaken bij netbeheerders

Volgens ABN nemen niet alleen de betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars toe, ook spelen er tevens meer zaken bij netbeheerders. Volgens de inschatting van ABN gaat het om een toename van rond de 50 procent in de eerste negen maanden van dit jaar ten opzichte van de eerste negen maanden van 2021. In ongeveer 8 op de 10 zaken gaat het om situaties waarin er een verhuizing is geweest en de nieuwe bewoners (nog) geen nieuw contract hebben afgesloten bij een energieleverancier.

Vroeger sloten energieleveranciers mensen dan af, maar nu dragen ze die zogeheten ‘contractloos energiezaken’ over aan netbeheerders. Die moet mensen vervolgens zien te bewegen om een (variabel) contract af te sluiten. Bij Flanderijn steeg het aantal zaken ook fors. Een mogelijke verklaring voor de stijging is volgens Van Leeuwen dat het voor klanten moeilijker is geworden om een betaalbaar contract af te sluiten en zij wellicht daarom langer wachten.

Intussen lijken ook het aantal betalingsachterstanden bij energieleveranciers op te lopen. Bij Vattenfall is het totaalaantal met 20 tot 30 procent gestegen sinds begin dit jaar. Ook zien ze dat de gemiddelde bedragen stijgen en is er een stijging in het aantal doorverwijzingen naar schuldhulp. Het aantal extra klanten in betalingsproblemen blijft tot nu toe beperkt. Bij Eneco betaalt elke maand ongeveer 5 procent van de klanten de rekening te laat.

Bron

Deel dit bericht