Lareb wil onderzoek naar mogelijk postvaccinatiesyndroom na coronaprik

zorg

Er moet nader onderzoek komen om uit te vinden hoe het komt dat mensen in zeldzame gevallen kort na hun coronavaccinatie langdurige, postcovid-achtige klachten krijgen. Dat schrijft bijwerkingencentrum Lareb in een nieuw, langverwacht rapport.

Zeker tientallen Nederlanders kregen kort nadat ze werden gevaccineerd langdurige klachten, met hersenmist, pijn en vermoeidheid als opvallend vaak voorkomende, constateert Lareb na analyse van enkele duizenden meldingen. Maar daarmee is nog niet bewezen dat de klachten ook echt door vaccinatie komen, oordeelt het bijwerkingencentrum. Voor een verband met vaccinatie is ‘nog onvoldoende bewijs’.

Niettemin is ‘het patroon opvallend’, zegt Lareb-directeur Agnes Kant. ‘We zien enkele bijzondere combinaties van klachten, die lijken op een postcovidsyndroom, en die in tijd gerelateerd zijn aan vaccinatie. Dat is opmerkelijk. En er zitten mensen bij die vanwege hun klachten niet goed meer kunnen functioneren.’ Overigens voorkwam coronavaccinatie alleen al in het eerste jaar haast 20 miljoen sterfgevallen.

De mensen om wie het gaat, kregen hun klachten meestal een dag of drie na vaccinatie. Meest voorkomende klachten, doorgaans in een of andere combinatie: kortademigheid, extreme vermoeidheid, duizelingen, hartkloppingen, spier- en gewrichtspijn, pijn op de borst, concentratiestoornissen, niet op woorden kunnen komen, een dronken gevoel. Een lijstje dat sterk doet denken aan de symptomen van postcovid (‘long-covid’ in het Engels).

Toch is het ‘niet mogelijk om een oorzakelijk verband vast te stellen’ met vaccinatie, schrijft Lareb. Het is immers altijd denkbaar dat de patiënten iets anders hebben of rond de tijd van hun vaccinatie toevallig onopgemerkt corona opliepen. Ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ziet na lezing van het Larebrapport geen aanleiding om alarm te slaan, stelt het college desgevraagd.

Bizarre klachten

Anekdotische verhalen over een mogelijk ‘postvaccinatiesyndroom’, met soms bizarre pijn- en neurologische klachten, doen al langer de ronde. Lareb bekeek de dossiers van ruim 2.200 mensen die binnen 28 dagen na vaccinatie klachten kregen die meer dan zes maanden aanhielden, zonder dat ze kort daarvoor positief waren voor corona.

In die berg ging men op zoek naar opvallende combinaties van symptomen. Bij 78 mensen bleek zo’n cluster er inderdaad te zijn. ‘We wilden weten of dit patroon van klachten is te vangen. En het antwoord is: ja. We vonden wisselende combinaties van klachten na vaccinatie die lijken op postcovid’, zegt Kant.

Om hoeveel mensen het precies gaat, is overigens onduidelijk. Bij de stichting C-Support, die patiënten met postcovidsyndroom ondersteunt, hebben zich 850 mensen ingeschreven die aangeven dat ze niet na corona, maar na vaccinatie langdurige klachten kregen. Daarbij zitten echter ook mensen die hun klachten al vóór vaccinatie kregen, of pas lang daarna.

Slecht zien na vaccinatie

Opvallend is dat de 78 patiënten die Lareb uitlicht met verschillende vaccins zijn ingeënt: 51 kregen de mRNA-prik van Pfizer of Moderna, 17 het op het verkoudheidsvirus gebaseerde vaccin van Janssen of AstraZeneca. In 59 gevallen gaat het om vrouwen, en de leeftijd van de patiënten loopt uiteen, van 18 tot achterin de zeventig. Hun ziektelast is groot: meerdere van hen zitten ziek thuis, sommigen lopen allerlei therapieën af, doorgaans zonder succes.

Bij C-Support vindt huisarts Eline Hofman het weliswaar ‘goed dat Lareb hier grondig naar heeft gekeken’, maar de conclusie toch wat mager. Ze wijst erop dat de 78 mensen die Lareb nader bekeek, maar 3 procent vormen van het totale aantal mensen met meldingen van langdurige klachten na vaccinatie. ‘Dat roept de vraag op: wat heeft die overige 97 procent dan wél?’, zegt ze.

Zo wijst de huisarts erop dat er ook mensen zijn die na vaccinatie langdurige klachten kregen die buiten de symptoomgroepen van Lareb vallen. ‘Zo weet ik iemand die slecht is gaan zien na vaccinatie, en personen die aanhoudende koorts kregen. Die mensen hebben heel serieuze klachten, maar zullen zich niet in dit rapport herkennen’, aldus Hofman.

Stuk van de puzzel

Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft, bij gebrek aan harde conclusies van Lareb over een relatie tussen vaccins en postcovidklachten, geen plannen om de vaccinatiestrategie te herzien, laat een woordvoerder weten. Wél gaat het ministerie ‘graag in gesprek met wetenschappers of, en zo ja welk, onderzoek nodig is om meer te weten te komen over zo’n mogelijke relatie’, aldus het ministerie.

‘Dit rapport is weer een stukje van de puzzel’, zegt Hofman. ‘Ik denk niet dat het hierbij zou moeten blijven.’

Bron

Deel dit bericht