Komt de huurder het best uit de verkiezingen, of de huurbaas?

Huren

De plannen van minister Hugo de Jonge van Wonen om de huren in de vrije sector deels te beperken, krijgen scherpe kritiek van de Raad van State, het adviesorgaan van de Tweede Kamer. Wie komt het best uit de verkiezingen, de huurder of de huisbaas?

Wat wil Hugo de Jonge met de vrije huursector?

De CDA-minister wil met zijn wetsvoorstel Betaalbare Huur ingrijpen in de grote huurstijgingen in de vrije sector. In dat deel van het huuraanbod komen de huurprijzen tot stand door vraag en aanbod. Zeker in overspannen delen van de woningmarkt, zoals in de grote steden, heeft dat geleid tot een explosie van de huurprijzen.

De Jonge wil de woonkosten van huurders beschermen. De huur moet passen bij de kwaliteit van de woning. Het puntensysteem van de sociale huursector zou ook verplicht moeten worden voor de vrije huursector. Hoe minder punten een woning krijgt, hoe lager de maximale huur. Afhankelijk van onder meer de oppervlakte en locatie van de woning zou de maximale huur niet hoger mogen zijn dan 1.123 euro per maand.

Goed plan voor huurders, toch?

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de huur van naar schatting ruim 300 duizend woningen naar beneden worden bijgesteld, met gemiddeld 190 euro per maand. In de duurste gebieden zou die prijsdaling zelfs flink hoger kunnen zijn. Dat is inderdaad heel plezierig voor de betreffende huurders.

Wat is de kritiek van de Raad van State?

Het is begrijpelijk, vindt de Raad van State, dat de minister huurders beter wil beschermen tegen excessieve huurprijzen. Op dit moment is de vraag in de grote steden zo groot, dat woningzoekenden elkaar soms zelfs overbieden op de huurprijs.

Het adviesorgaan voor de regering en Tweede Kamer ziet echter ook een groot belang in de groei van de middenhuursector. Die geldt immers als de smeerolie van de woningmarkt. Als er veel vrije sector huurwoningen beschikbaar zouden zijn, komen corporatiewoningen eerder vrij. Ook zouden meer senioren hun ruime koopwoning willen opgeven. Bovendien is er een groot economisch belang. Verhuizen voor werk wordt makkelijker, net als het huisvesten van arbeidsmigranten.

Minister De Jonge houdt onvoldoende rekening met het risico dat woningbeleggers hun huurwoningen gaan verkopen, als de huuropbrengst gaat teruglopen. Volgens de Raad zou een wetswijziging weliswaar kunnen leiden tot een ‘zeer beperkte’ groei van het aantal woningen met een middenhuur, maar ook tot een voorziene krimp van de vrije huursector als geheel.

De woningmarkt zou daarmee nog meer ‘op slot’ gaan. Net als in de sociale sector zouden huurders in het goedkopere deel van de vrije sector straks langer blijven zitten in hun woning, bij gebrek aan een betaalbaar alternatief. Zo biedt het wetsvoorstel een eenmalig voordeel aan een beperkte groep huurders, aldus de Raad. De resterende huurwoningen in de vrije sector zullen nog schaarser en dus duurder worden.

Veel nieuwbouwplannen zijn al in de ijskast gezet door de combinatie van gestegen rente en bouwkosten en de beoogde daling van de huuropbrengsten. Zorgwekkend, vindt de Raad van State. Nieuwbouw is namelijk een belangrijk deel van de oplossing voor de woningnood. Die moet niet worden afgeremd.

Wat zeggen woningbeleggers en -ontwikkelaars?

Die zien een flink deel van hun opbrengsten verdampen, en daarmee van de waarde van hun vastgoed. Ze willen alleen instemmen met huurregulering als de minister hen op andere terreinen nog flink tegemoetkomt. Zo zou bijvoorbeeld zijn verhoging van de overdrachtsbelasting op woningen voor beleggers van 2 naar 10,4 procent grotendeels moeten worden teruggedraaid. Minister de Jonge deed onlangs al de toezegging dat voor nieuwbouwwoningen in de middenhuur geen 5 maar 10 procent extra huur mag worden gevraagd.

Overleeft de huurregulering de verkiezingen? Wat willen de politieke partijen?

CDA, D66 en PvdA-Groen Links willen de huurregulering snel invoeren. Volgens de laatste om ‘de macht van beleggers en pandjesbazen’ in te perken. NSC is eveneens voor regulering, maar dan wel met meer ruimte voor het rendement van verhuurders. Partijen als VVD, BBB en BVNL (van huurbaas Wybren van Haga) pleiten juist voor handhaving van de vrijemarktwerking. Een hoog rendement biedt volgens hen immers de beste garantie op meer nieuwbouw, ook van huurwoningen.

Bron

Deel dit bericht