Kamermeerderheid: verzorgingshuis moet terug

zorg

DEN HAAG – Het verzorgingshuis moet terug. Een Kamermeerderheid stemde dinsdag voor het voorstel van Joost Eerdmans (JA21) dat een nieuw kabinet oproept om te zorgen voor de ’herintroductie van een tussenvoorziening’ tussen thuis en het verpleeghuis: een vorm van een verzorgingshuis dus.

Het kabinet Rutte-II besloot tot het massaal sluiten van publieke verzorgingshuizen. Ouderen zouden langer thuis willen blijven wonen, zo was het idee. Benodigde zorg kon worden geregeld via een vorm van thuiszorg en mantelzorg. De afschaffing van de woonzorgcentra was echter bovenal een bezuiniging, waarop later kritiek kwam.

Gat geslagen

„Met het verdwijnen van de verzorgingshuizen is een groot gat geslagen tussen thuis en het verpleeghuis”, stelt Eerdmans. Hij constateert in zijn motie dat ouderen hierdoor ’gedwongen zijn tot het allerlaatste moment thuis te blijven wonen, ook als dat in de praktijk soms niet meer gaat’ Dat leidt volgens Eerdmans en mede-indieners Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Kees van der Staaij (SGP) tot ’veel problemen en persoonlijk leed’.

Als thuiswonen niet meer gaat, rest nu namelijk enkel het verpleeghuis. Maar daar kun je alleen naar toe kan als er 24 uur per dag zorg nodig is. Bovendien is sprake van een enorm tekort aan verpleeghuisplekken en zijn er dus lange wachtlijsten. „Volgens mij hebben we allang spijt daarvan”, zei voormalig vicevoorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink in 2019 al in een interview in De Telegraaf. „Het gaat mis als de overheid het beleid vooral stoelt op financiële argumenten en de inhoud verwaarloost. Per saldo worden de kosten dan hoger.”

Terugkeer

De afgelopen jaren werd vaker gepleit voor de terugkeer van woonzorgcentra. „Heel veel ouderen zouden graag hun intrek willen nemen in een woonzorgcentrum (wzc) om gezamenlijk met leeftijdsgenoten hun oude dag door te brengen en waar naast de zelfstandige woning ook een gemeenschappelijke ruimte is met een restaurant”, schreef bijvoorbeeld Koos Dirkse vorig jaar in De Telegraaf. Dirkse is voorzitter van de Healthy Community Foundation en was 20 jaar zorgdirecteur.

Het nu demissionaire kabinet had ook plannen om de komende jaren een flinke toename aan ’geclusterde woonvormen’ en ’nieuwe woonzorgvormen’ te realiseren.

Bron

Deel dit bericht