Kamer wil meer en snellere actie kabinet tegen roken en alcohol

zorg

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet meer en vooral sneller werk maakt van de aanpak van problematisch alcoholgebruik en het terugdringen van roken onder met name jongeren. Ook verwacht een Kamermeerderheid meer actie tegen overgewicht, door gezonde voeding goedkoper te maken en/of reclame voor ongezonde voeding aan banden te leggen, zo bleek woensdag in een Kamerdebat.

roken-alcohol

Mooie plannen om het gebruik van alcohol en tabak te ontmoedigen heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Welzijn) genoeg, ziet een groot deel van de Tweede Kamer. Maar die plannen schreeuwen om daadwerkelijk ingevoerd te worden en daar schort het aan, zo luidt de breed gedeelde kritiek. Pas in het voorjaar besluit Van Ooijen of er op onderdelen wetgeving nodig is en volgt uitwerking van de vele en diverse plannen. Veel te laat, vindt de Kamer.

“Er moet meer vaart worden gemaakt”, verwoordde Eva van Esch van de Partij voor de Dieren (PvdD) het gevoel van veel fracties. SP-Kamerlid Maarten Hijink sprak over de “grote sneeuwschuiver” van de staatssecretaris om “maatregelen op de lange baan te schuiven.” Ook coalitiepartijen CDA en de ChristenUnie maanden Van Ooijen tot spoed, ook wat betreft de aanpak van gehoorschade.

Strengere maatregelen

Naast meer tempo wil de Kamer ook meer en strengere maatregelen rondom het gebruik van alcohol en tabak dan het kabinet nu voor ogen heeft. Zo wil het CDA dat in sportkantines een vat alcoholvrij-bier komt te staan naast het fust met alcohol. Van Ooijen moet zich daar wat het CDA betreft hard voor maken. De PvdD wil een totaalverbod op alcoholreclame.

De PvdA pleit voor overname van de aanpak in Nieuw-Zeeland, waar recent is besloten dat de leeftijdsgrens voor de legale aankoop van sigaretten met stapjes omhooggaat. In 2040 kunnen alleen nog mensen vanaf 32 jaar sigaretten kopen. De ChristenUnie wil een verbod op het roken van wiet. PVV en GroenLinks zijn vooral bezorgd over de onbereikbaarheid van een gezonde leefstijl voor mensen met weinig geld. Vicky Maeijer (PVV) wil dat de btw op boodschappen wordt afgeschaft.

Van Ooijen snapt het ongeduld, maar ontkent alles op de lange baan te willen schuiven. In het voorjaar meldt hij de Kamer op welke onderdelen wetgeving komt en per wanneer. De staatssecretaris wil echter niet alles wettelijk vastleggen. Hij gaat ervan uit dat supermarkten, producenten, de horeca en reclamemakers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gaan bijdragen aan de ambities van het kabinet voor een gezonder leven.

Bron

Deel dit bericht