Kabinet negeert Kamer en stemt in met pandemieverdrag WHO

zorg

Tegen de uitdrukkelijke wens van een Kamermeerderheid in zal het demissionaire kabinet eind mei instemmen met het grote internationale pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Dit verdrag is in de Kamer omstreden, omdat precieze gevolgen van instemming onduidelijk zijn.

Na de coronacrisis is besloten dat landen wereldwijd beter voorbereid moeten zijn op toekomstige pandemieën. Omdat te organiseren werken de landen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan een nieuw mondiaal instrument om mensen beter te beschermen tegen toekomstige pandemieën. 194 landen die aangesloten zijn bij de WHO onderhandelen mee.

Demissionair minister Dijkstra (Volksgezondheid) meldt aan de Kamer dat het kabinet van plan is de verdragsteksten goed te keuren. Zij bestrijdt de mening van het Tweede Kamerlid Mona Keijzer (BBB) dat er te weinig tijd is geweest om wijzigingsvoorstellen te bestuderen. “Daar is al ruim 18 maanden over gesproken, in acht opeenvolgende gespreksrondes”, zegt Dijkstra.

Consensus

Verder wijst de minister erop dat Nederland één van de mede-initiatiefnemers is van het pandemieverdrag van de WHO. Volgens haar is ons land toonaangevend als het gaat om internationale samenwerking op gebied van volksgezondheid. “In de EU is er consensus om de onderhandelingen deze maand af te ronden. De regering is het eens met deze inzet.”

BBB-Kamerlid Keijzer heeft grote vraagtekens bij de gevolgen van het goedkeuren van het WHO-verdrag. Een motie die zij indiende waarin de regering wordt opgedragen de stemming uit te stellen is met 87 stemmen voor aangenomen door de Kamer.

Vraagtekens

De PVV is tegen een pandemieverdrag, zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema. “Het lijkt erop dat het de richting op gaat dat rijkere landen zoals Nederland geld moeten gaan geven aan armere landen om hun pandemische paraatheid op orde te brengen, terwijl we die zelf niet eens op orde hebben.”

De Kamer staat niet alleen in haar vraagtekens bij dit verdrag. Onlangs riep de hele Republikeinse fractie van de Amerikaanse senaat in een brief de Amerikaanse president Biden op het verdrag niet te tekenen.

Het kabinet verwacht eind mei tijdens een bijeenkomst van alle lidstaten die zijn aangesloten bij de WHO, de World Health Assembly, dat alle aanwezige landen akkoord gaan met het pandemieverdrag.

Laatste woord

Na het akkoord duurt het nog enkele maanden voor het verdrag definitief af is. Er moet eerst een ‘juridische en taalkundige’ controle plaatsvinden, meldt Dijkstra.

Verder wijst ze erop dat de Tweede Kamer zich geen zorgen hoeft te maken, want het parlement heeft altijd het laatste woord als het gaat om grote verdragen. Nadat de minister haar handtekening heeft gezet onder het verdrag, volgt, voor de ratificatie, nog een uitgebreide parlementaire behandeling.

Bron

Deel dit bericht