Kabinet geeft miljoenen meer uit aan zorgkosten voor illegalen zonder verzekering

zorg

De zorgkosten voor mensen die illegaal in Nederland verblijven zijn in 2022 met €4,4 miljoen toegenomen. Van €47 miljoen in 2021 naar €51,4 miljoen in 2022. Dit blijkt uit de Verzekerdenmonitor 2023 die maandagmiddag door minister Kuipers (Zorg) naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Een belangrijke oorzaak is de inflatie waardoor de kosten zijn gestegen. Een andere oorzaak is het toegenomen aantal asielaanvragen. Wanneer die worden afgewezen en mensen illegaal in Nederland blijven, worden hun zorgkosten uit dit potje betaald.

Vooral ziekenhuiszorg

Bijna €24 miljoen ging naar ziekenhuiszorg, ruim €7,5 miljoen naar geestelijke gezondheidszorg, bijna €5,5 miljoen naar apotheekzorg en ruim €8,3 miljoen naar eerstelijnszorg waaronder zorg van de huisarts, tandarts, verloskundige en de fysiotherapeut vallen.

Mensen die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven, zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het betalen van hun zorgkosten. Maar als zij deze kosten niet kunnen betalen, blijven zorgaanbieders zitten met onbetaalde rekeningen. In dat geval kunnen deze zorgverleners een beroep doen op de bijdrageregeling van de overheid.

Oekraïners

Een andere stijging van kosten is te zien bij de uitgaven aan medisch noodzakelijke zorg voor mensen die eigenlijk wel een zorgverzekering zouden moeten hebben, maar deze niet hebben afgesloten. Vaak gaat dit om dak- of thuislozen die geen verzekering hebben, maar wel zorg nodig hebben. Zorgverleners kunnen in dat geval een beroep doen op de subsidieregeling ’medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’. Ook deze kosten stegen met ruim vier miljoen van €44,5 miljoen in 2021 naar €48,6 miljoen in 2022.

Daarnaast is er in 2022 €21,2 miljoen uitgegeven aan zorgkosten voor Oekraïners die tijdelijk in Nederland verblijven vanwege de oorlog in hun thuisland.

Wanbetalers

Het aantal mensen dat hun zorgpremie te laat of niet betaald, is in 2022 stabiel gebleven op ongeveer 170.000. Zo staat ook in de Verzekerdenmonitor 2023. Gedurende het jaar kregen wel een stuk meer verzekerden brieven van hun zorgverzekeraar omdat zij een betalingsachterstand hadden van twee of van vier maanden.

Maar toch was het aantal wanbetalers in 2022 in totaal niet hoger dan het jaar daarvoor. Dit komt waarschijnlijk doordat zorgverzekeraars en gemeenten zich meer inspannen om mensen met betalingsachterstanden in een eerder stadium te bereiken en te helpen met een betalingsregeling.

Bron

Deel dit bericht