In Nederland blijft 100 miljoen aan zorgtoeslag liggen

Gezond leven

Lang niet alle Nederlanders die recht hebben op zorgtoeslag, vragen de tegemoetkoming aan en daarmee blijft een bedrag van zeker 100 miljoen euro liggen, schat vergelijkingssite Independer. Tot 1 september is het mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen voor 2020.

Independer baseert zich op de meest recente openbare gegevens over 2018. In dat jaar deden zo’n 4,5 miljoen mensen een beroep op de zorgtoeslag, in totaal werd er een bedrag 4,7 miljard euro uitgekeerd. Dat komt gemiddeld neer op een kleine 1000 euro per persoon per jaar. Daarnaast blijkt uit Kamervragen in datzelfde jaar dat ongeveer 10 procent in 2015 geen gebruik maakte van de zorgtoeslag maar daar wel recht op heeft. Bij ongeveer een op de vijf gaat dat om bedragen tot 20 euro, maar bij de rest zijn het hogere bedragen bóven de 20 euro per maand.

Op basis van deze cijfers kunnen we stellen dat er in dat jaar 360.000 rechthebbenden twaalf maanden lang minimaal 20 euro zijn misgelopen. Dat komt neer op 86 miljoen, maar omdat 240 euro per jaar de absolute ondergrens is wat betreft zorgtoeslag, durven we te zeggen dat het om minimaal 100 miljoen euro gaat”, zegt Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit.

Toeslagenaffaire

Niet alleen in 2018, maar ook voor de afgelopen jaren gaan de berekeningen op, vermoedt Knoben: ,,Enerzijds heeft er een campagne plaatsgevonden om de aandacht te vestigen op de zorgtoeslag, anderzijds weten we dat mensen door de toeslagenaffaire huiveriger zijn geworden om toeslagen aan te vragen. Door corona zijn er daarnaast mensen die te maken hebben met een inkomensval en niet weten dat hun inkomen nu onder de ondergrens ligt. Ik denk dat de berekeningen vrij conservatief zijn en er mogelijk zelfs 200, 250 miljoen euro blijft liggen.” In een enquête van Independer, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Q&A, zegt 46 procent van de respondenten (met toeslagpartner) dat ze denken geen recht te hebben op zorgtoeslag, terwijl ze dat wel hebben. Bij mensen zonder toeslagpartner is dat 34 procent. Daarnaast geeft 30 procent van de respondenten aan sceptisch te zijn geworden over zorgtoeslag door de toeslagenaffaire. ,,Mensen weten soms überhaupt niet van het bestaan van de toeslag”, zegt Miriam Prins van Independer. ,,Of ze hebben het idee dat ze daar niet voor in aanmerking komen, terwijl dat wel degelijk het geval is.”

Bron

Deel dit bericht