Huurwet aangepast om beleggers in nieuwbouwwoningen tegemoet te komen

Huren

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Wonen) heeft zijn nieuwe Wet betaalbare huur aangepast na zorgen van de Raad van State. Hiermee moet het voor beleggers rendabel blijven om te investeren in nieuwbouw voor de middenhuur.

Tegelijk blijft de kern overeind: de wet regelt dat een groot deel van de huren in de vrije sector omlaag gaat. Dat gebeurt bij nieuwe huurcontracten voor woningen die onder een uitgebreider puntenstelsel gaan vallen.

De Jonge stuurde zijn wetsvoorstel dinsdag naar de Tweede Kamer met het dringende verzoek het zo spoedig mogelijk te behandelen. Dan kan hij die tijdens zijn ministerschap nog door het parlement loodsen. Na goedkeuring kan de wet al in juli ingaan.

Naar verwachting zal voor 300.000 woningen de huur met gemiddeld bijna 200 euro per maand omlaag gaan. De wet is dwingend en wordt gehandhaafd via gemeenten. Als verhuurders te hoge huren blijven innen, kunnen ze boetes krijgen en hun verhuurvergunning kwijtraken.

Eerder wetsvoorstel zou mogelijk leiden tot minder huurwoningen

In november vorig jaar kreeg De Jonge nog kritiek op het wetsvoorstel van de Raad van State. De nieuwe wet zou volgens het adviesorgaan kunnen leiden tot afname van het aantal beschikbare huurwoningen. Beleggers zouden huurwoningen willen verkopen als ze minder opleveren. Of minder willen investeren in nieuwbouw huurwoningen als verhuur te weinig oplevert.

De aanpassing in het wetsvoorstel moet daar een stokje voor steken. Onderdeel daarvan is dat er een hogere nieuwbouwopslag komt. Verhuurders mogen 10 procent bovenop de huurprijs rekenen voor nieuwbouwprojecten waarvan de bouw is begonnen voor 2026. De toeslag geldt ook voor ombouw van bestaande gebouwen.

Verder maakt De Jonge een hogere huurprijsstijging mogelijk op basis van stijging van cao-lonen. Bovenop de loonstijging mogen huren met 1 procent extra omhoog. In eerdere voorstellen was dat 0,5 procent.

Ondanks twijfels die vorige week duidelijk werden tijdens een woondebat in de Tweede Kamer – juist bij de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB – rekent De Jonge op steun in beide Kamers. Volgens hem is de Wet Betaalbare Huur goed voor de bestaanszekerheid van burgers.

Woonbond vindt De Jonge te royaal voor verhuurders

De Woonbond vindt dat De Jonge met de aanpassing “uitzonderlijk royaal tegemoetgekomen is aan de wensen van verhuurders”. De belangenvereniging van huurders stelt dat de wet door de aanpassingen van het doel afdrijft om huurders te beschermen tegen excessieve huurprijzen.

Liever zou de Woonbond zien dat Kamerleden de jaarlijkse huurverhoging nog weten te beperken en ook de invloed van de WOZ-waarde op het puntenstelsel matigen.

Bron

Deel dit bericht