Huurverlaging voor minima hard nodig

Huren

Aedes (vereniging van woningcorporaties) bepleit dat het kabinet de huurverlaging voor minima volgend jaar al invoert in plaats van in 2024. De Woonbond steunt dit pleidooi.

Beide organisaties signaleren dat huurders ernstig in de knel komen door stijgende kosten van levensonderhoud en torenhoge energieprijzen. Vooral huurders met een minimuminkomen ervaren dat het onmogelijk is geworden om nog rond te komen. Er is dan ook alle reden om de huurverlaging die in 2024 in zou gaan een jaar naar voren te halen. Maarten Wiedemeijer, belangenbehartiger bij de Woonbond: “Veel huurders staat het water aan de lippen en dreigen kopje onder te gaan. Er is zo snel mogelijk actie nodig. Daarom wil de Woonbond al in 2023 huurverlaging voor deze groep.”

Nationale prestatieafspraken

Eind juni ondertekenden het ministerie van BZK, de Woonbond, Aedes, en VNG (samenwerkingsverband van gemeenten) de nationale prestatieafspraken. Er werd een breed pakket aan maatregelen afgesproken om sociale huren betaalbaar te houden en de voorraad sociale huurwoningen te vergroten. Eén van de maatregelen: minima krijgen huurverlaging.

Welke minima?

Huishoudens die een sociale (gereguleerde) huurwoning van een woningcorporatie huren. Zij krijgen huurverlaging als ze een inkomen hebben tot 120 procent van het sociaal minimum én een huur betalen van meer dan 550 euro per maand. Volgens doorrekeningen gaat het om ongeveer 510.000 huishoudens. De gemiddelde huurverlaging die een huishouden tegemoet kan zien is 57 euro per maand.

Ruimte voor lagere huur door afschaffen heffing

De huurverlaging is mogelijk omdat de zogenaamde ‘verhuurderheffing’ per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Door het afschaffen van deze belasting op betaalbaar verhuren komt er bij woningcorporaties ongeveer 1,7 miljard euro per jaar aan investeringsruimte vrij. Een deel hiervan gaat naar huurverlaging, een ander deel naar het realiseren van nieuwe sociale huurwoningen en het aanpakken van onzuinige en slechte woningen.

Bron

Deel dit bericht