Hoogte premie blijft belangrijkste reden om te wisselen van zorgverzekeraar

Gezond leven

In 2021 geeft 7 procent van de verzekerden in Nederland aan te zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Ontevredenheid over de hoogte van de totale premie is, net als voorgaande jaren, de meest genoemde reden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Verzekerdenmobiliteit, oftewel het wisselen van zorgverzekeraar, is een belangrijke pijler in het Nederlandse zorgstelsel. Verzekerden kunnen jaarlijks overstappen naar een andere zorgverzekeraar wanneer zij niet tevreden zijn over de prijs en/of kwaliteit van de huidige zorgverzekering, of wanneer een andere zorgverzekeraar een beter passend pakket te bieden heeft. Het idee hierachter is dat zorgverzekeraars op deze manier gestimuleerd worden om kwalitatief goede zorg te bieden tegen een zo laag mogelijke prijs.

Keuze om te wisselen vooral gebaseerd op prijs

Voor de werking van het zorgstelsel is het van belang dat verzekerden hun zorgverzekering kiezen op basis van zowel prijs als kwaliteit. Al sinds 2009 is de hoogte van de totale premie de meest genoemde reden onder overstappers om te wisselen van zorgverzekeraar. Dit jaar is dat niet anders; drie op de tien overstappers is ontevreden over de hoogte van de totale premie. Ontevredenheid over de kwaliteit van de zorg wordt net als voorgaande jaren niet of nauwelijks door overstappers genoemd als reden om te wisselen. De keuze om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar wordt dus (nog steeds) vooral genomen op basis van prijs, en niet op basis van kwaliteit.

Bron

Deel dit bericht