Herhaalprik corona in oktober voor mensen met kwetsbare gezondheid

zorg

In de komende maanden zal het coronavirus mogelijk weer toenemen met meer besmettingen en meer mensen die ziek worden. Om mensen te beschermen is afgelopen maandag gestart met een nieuwe vaccinatieronde. De eerste twee groepen die uitnodigingen ontvangen voor de herhaalprik zijn zorgverleners en mensen met een kwetsbare gezondheid, onder wie mensen die voor de jaarlijkse griepprik in aanmerking komen. Dat meldt Ieder(in). 

Vanaf vorige week zijn uitnodigingen verstuurd aan mensen van 60 jaar en ouder. De uitnodigingen worden door het RIVM verstuurd op volgorde van oud naar jong. Afgelopen maandag zijn de eerste prikken gezet.

Mensen met een kwetsbare gezondheid jonger dan 60 jaar

Mensen met een medische indicatie, onder wie de griepprikgroep, krijgen vanaf begin oktober een uitnodiging. Zij worden uitgenodigd via de huisarts. Met de huisartsen zijn afspraken gemaakt over wie uit te nodigen. Mocht je in aanmerking komen voor de griepprik, maar in de eerste helft van oktober geen uitnodiging ontvangen neem dan contact op met je huisarts.

Ieder(in) monitort uitvoering

Ieder(in) heeft samen met de Patiëntenfederatie en andere organisaties en actiegroepen steeds aandacht gevraagd voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De zogenaamde griepprikplusgroep werd in eerdere vaccinatierondes niet goed meegenomen. Wij hebben er hard voor gestreden dat de mensen uit deze groep tijdig een uitnodiging ontvangen. Vanwege hun kwetsbare gezondheid lopen zij bij een corona-besmetting een groter risico op gezondheidsschade dan mensen zonder een medische indicatie. Wij zijn blij dat mensen uit de griepprikgroep in deze ronde beter worden meegenomen. Wij rekenen op een goede uitvoering en zullen dat blijven volgen.

Zorgverleners

Komende weken worden ook de zorgverleners met directe patiënten- en cliëntencontact uitgenodigd. Zoals: personeel in ziekenhuizen, revalidatiezorg, huisartsenpraktijk, huisartsenposten, ambulance, zelfstandige klinieken, geboortezorg, instellingen voor ouderenzorg en zorg voor visueel, auditief, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.

Ook personeel in de kleinschalige woonvormen, de geestelijke gezondheidszorg (inclusief tbs-klinieken) en ggz-crisisdienst, de Wmo-zorg (huishoudelijk hulp, maaltijdondersteuning, dagbesteding en maatschappelijke opvang), de wijkverpleging en DJI (Dienst Justitiële Instellingen) worden uitgenodigd. Zorgverleners ontvangen de uitnodiging van hun werkgever.

Het uitnodigen van zorgverleners van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) loopt via Solopartners. Zie informatie van Per Saldo over pgb-zorgverleners.

Mantelzorgers en mensen zonder medisch risico

Mantelzorgers ontvangen niet met voorrang een persoonlijke uitnodiging. De Rijksoverheid heeft hiertoe besloten omdat zij niet als aparte groep geselecteerd kan worden. Mantelzorgers kunnen, zodra de medische risicogroepen de kans hebben gehad een herhaalprik te halen, tegelijk met alle andere 12- tot 60-jarigen op eigen initiatief een afspraak maken voor een herhaalprik.

De verwachting is dat alle groepen die persoonlijk uitgenodigd worden in zes weken gevaccineerd kunnen worden. Dat betekent dat vanaf begin november 12- tot 60-jarigen zonder medisch risico zelf een vaccinatieafspraak kunnen maken.

Vernieuwd vaccin

De herhaalprik wordt gegeven met vernieuwde mRNA vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant.

Griepprik

De griepprik wordt later gezet dan de herhaalprikken tegen corona. Daarnaast wordt de griepprik gezet door de huisarts en de herhaalprik voor corona bij de GGD.

Bron

Deel dit bericht