Helder wil einde maken aan herhaalindicaties mensen met beperking

zorg

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg wil een einde maken aan het alsmaar verlengen van het recht op zorg (indicatie) voor mensen met een beperking en/of chronisch zieken. Zij wil toe naar een levenslange indicatie voor mensen bij wie het duidelijk is dat hun gezondheidssituatie nooit zal verbeteren. De SP had hierop gehamerd in het Kamerdebat over de voortgang van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

helder-einde-maken-herhaalindicaties

Het is “mensonterend” als mensen met een levenslange beperking na afloop van een vaak kortlopende indicatie voor zorg en ondersteuning telkens opnieuw moeten laten zien wat hun mankeert, zei Maarten Hijink (SP). Hijink vindt dat deze mensen één keer moeten laten zien wat er aan de hand is “en daarna nooit meer”.

Ook minister Helder vindt die herhaalindicatie mensonterend en zei toe te willen werken naar langere beschikkingen voor zorg en ondersteuning. Voor Hijink was die toezegging te vrijblijvend en hij wist af te dwingen dat Helder hierover afspraken gaat maken. Voor de zomer van 2023 informeert ze de Kamer hierover.

Kostendelersnorm

Het afschaffen van de kostendelersnorm – een andere wens van de SP – wil het kabinet niet. Verder gaan dan de norm oprekken per januari wil het niet gaan, zei Helder. Nu worden ouders of huisgenoten op hun uitkering gekort als een inwonend kind 21 jaar wordt. Per januari 2023 gaat die leeftijdsgrens omhoog naar 27 jaar.

Een deel van de oppositie is bezorgd over de stapeling van zorgkosten, bij mensen die voor diverse voorzieningen – zoals een rolstoel of woningaanpassing – een eigen bijdrage moeten betalen. GroenLinks wil daarvanaf, maar Helder niet.

Levenslange en levensbrede beperkingen

De minister wil evenmin tegemoetkomen aan de wens van GroenLinks om mensen met een levenslange en levensbrede beperking te ontzien, als straks voor huishoudelijke ondersteuning weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd. Een motie van GroenLinks – gesteund door de PvdA en SP – om voor deze groep het nu geldende tarief van een krappe 20 euro per maand te handhaven, heeft de minister ontraden.

Ook de motie van SP – gesteund door PvdA en GroenLinks – waarin het kabinet wordt opgeroepen het facultatief protocol bij het VN-verdrag Handicap komend voorjaar te bekrachtigen – werd door Helder ontraden. Met de bekrachtiging van dat protocol wordt de rechtsbescherming van mensen met een beperking beter beschermd. Het kabinet wil in het voorjaar pas een standpunt hierover innemen, en nog niet vooruitlopen op eventuele bekrachtiging.

Bron

Deel dit bericht