Half miljoen mensen lijdt aan hartfalen

Hartstichting

Er moeten meer middelen beschikbaar komen voor onderzoek naar betere behandelingen van hartfalen en het opsporen van ruim 250 duizend mensen die aan deze ernstige ziekte lijden maar dit zelf niet weten. Die oproep doet de Hartstichting samen met onderzoekers, artsen, verpleegkundigen en patiënten verenigd in the Dutch CardioVascular Alliance en het Netherlands Heart Institute tijdens de Nationale Hartfalenweek 22 tot 28 april.

In Nederland hebben 240 duizend mensen de diagnose hartfalen, een sluipende ziekte waarbij zonder behandeling het hart steeds verder achteruitgaat. Dit aantal neemt de komende jaren toe tot 340 duizend, zo is de verwachting. Daarnaast zijn er naar schatting nog eens 255 duizend mensen die wel klachten van hartfalen hebben, maar bij wie deze ernstige aandoening nog niet is vastgesteld. Zij krijgen dus geen behandeling en worden alsmaar zieker. Iedere dag sterven er 22 mensen aan hartfalen. Ruim een derde van de patiënten overlijdt binnen een jaar na de eerste ziekenhuisopname, 65 procent binnen vijf jaar.

Sluipmoordenaar

“Hartfalen is een sluipmoordenaar van ons hart”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. “En het heeft een enorme impact op veel meer levens dan wordt gedacht. Daarom vragen wij deze week hier aandacht voor, want die aandacht kan levens redden.” Onderzoek naar betere behandeling van hartfalen is een van de uitdagingen op de landelijke hart- en vaatagenda die is opgezet door Hartstichting.

Klachten

Veel voorkomende klachten bij hartfalen zijn kortademigheid, vermoeidheid, en dikke enkels of voeten door het vasthouden van vocht. Uit onderzoek blijkt dat mensen deze klachten niet altijd serieus nemen, ze wijten het al snel aan stress of de leeftijd. Hierdoor gaan zij te laat of zelfs niet naar een dokter.

“Belangrijkste om te weten van hartfalen is dat als we deze ziekte vroeg herkennen, we nog veel schade en klachten kunnen voorkomen”, stelt cardioloog prof. dr. Steven Chamuleau, hoofd cardiologie Amsterdam UMC en voorzitter van Deltaplan Hartfalen. “Helaas gebeurt dat nog onvoldoende. Met grote gevolgen, zowel persoonlijk als voor de maatschappij. Vandaar onze oproep: leer de klachten van hartfalen herkennen en zoek op tijd hulp. Het is niet normaal, als je veertig of vijftig bent en benauwd wordt van traplopen. Ook niet als je veel zorgen of een paar drukke weken hebt. Meet minstens een keer per jaar je bloeddruk en blijf met een hoge bloeddruk niet rondlopen. Zeker niet, als je weet dat bijvoorbeeld je vader of moeder ook hartfalen heeft of heeft gehad.”

Regionale programma’s

De Nationale Hartfalenweek van 22 tot 28 april wordt georganiseerd door Deltaplan Hartfalen, een initiatief van de Hartstichting en het Netherlands Heart Institute, die samenwerken in de Dutch CardioVascular Alliance. Deze week heeft tot doel meer bewustwording te creëren over hartfalen omdat slechts 1 op de 5 Nederlanders weet wat hartfalen is.

De Hartstichting investeert samen met ZonMw 1,65 miljoen euro in landelijke en regionale programma’s, zoals Juiste Hartzorg op de Juiste Plek, zodat huisartsen, praktijkondersteuners, cardiologen en andere zorgprofessionals beter samenwerken om hartfalen vroeg op te sporen en beter te behandelen. “Daarnaast roepen we ook nadrukkelijk de politiek op om meer bij te dragen aan de behandeling en opsporing van deze ziekte”, aldus Snijder.

Bron

Deel dit bericht