Gezondheid gebitten jeugd holt achteruit door zorgmijding

zorg

NVM-mondhygiënisten ziet een alarmerende ontwikkeling in de mondgezondheid van jongeren en hun ouders. Uit een representatieve steekproef onder haar leden blijkt dat de toestand van het gebit van jongeren achteruitgaat, veel mensen problemen hebben met de betaling van behandelingen en controles, en dat zelfstandige praktijken steeds vaker kampen met achterstallige rekeningen. Dit meldt NVM-mondhygiënisten.

Uit de enquête onder de mondhygiënisten komt een beeld naar voren dat de mondzorg voor jongeren sterk onder druk staat en de mondgezondheid verslechtert. Veel kinderen (65,5 procent) komen pas in beeld bij een volledig doorgebroken melkgebit of als er klachten zijn, en dat is te laat. Dat betekent in de praktijk dat het merendeel van de kinderen een aangetast gebit heeft: uit de representatieve steekproef blijkt namelijk dat 15,5 procent van de kinderen al meerdere gaatjes heeft en 46,4 procent ten minste één gaatje. De gezondheid van het gebit van jongeren neemt af volgens de mondhygiënisten: 58,5 procent van de respondenten merkt een achteruitgang op en 8,2 procent ziet een sterke achteruitgang van de gebitten van de jeugd.

Zorgmijding en financiële problemen

Naast de verslechtering van de gebitten bij de jeugd zijn er belemmeringen voor de toegankelijkheid van de mondzorg. De betaalbaarheid van de mondzorg van de volwassenen staat onder druk, zoals duidelijk zichtbaar is in de resultaten van de steekproef. 76,7 procent van de respondenten ziet dat er meer cliënten zijn die steeds meer moeite hebben om de behandeling en de controles te betalen. Ook zien mondhygiënisten een groeiende tendens om geen aanvullende tandartsverzekering meer te nemen.

Het aantal openstaande rekeningen bij patiënten neemt bij 34,5 procent van de mondhygiënisten toe. Bij deze groep is te zien dat 40,3 procent van de mondhygiënisten 5 procent van de omzet derft, bij 11,6 procent van de NVM-leden is dat 10 procent van de omzet en bij 7,8 procent van de leden meer dan 10 procent omzet. Ook ziet 65,4 procent van de mondhygiënisten patiënten verdwijnen vanwege het feit dat ze de zorg niet meer kunnen betalen. De waarneming dat mensen met een lager inkomen steeds minder de mondzorg bezoeken, wordt ook bevestigd door de mondhygiënisten (79,5 procent). En als de ouders de mondzorg mijden, dan zien ze de kinderen ook niet meer. En dat terwijl mondzorg voor de jeugd tot 18 jaar volledig vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Tijd om in te grijpen

Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten: “De mondzorg moet toegankelijk blijven voor alle Nederlanders. Anders zien we dat de kansenongelijkheid in Nederland zichtbaar wordt in de slechte kwaliteit van de gebitten van kansarme doelgroepen. Steeds meer deskundigen merken op dat door zorgmijding de kwaliteit van de mondgezondheid terugloopt. Dat vraagt om een proactieve benadering van kwetsbare doelgroepen en meer inzetten op preventieve mondzorg. Daarom moet er voor voldoende capaciteit in de mondzorg echt een tandje bij.”

Bron

Deel dit bericht