Forse kritiek burgemeesters en gemeenten op nieuwe permanente coronawet

zorg

Burgemeesters, gemeenten en de veiligheidsregio’s zijn niet te spreken over de nieuwe permanente coronawet die het kabinet na de zomer wil invoeren. De wet, die vrijheidsbeperkende maatregelen mogelijk moet maken, is te snel in elkaar gezet, luidt de kritiek.

De forse kritiek is afkomstig van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad. Maandag meldde Trouw dat de grootste pijnpunten zitten in het ontbreken van een duidelijke onderbouwing van de verantwoordelijkheden van burgemeesters en veiligheidsregio’s in de nieuwe coronawet. Op Radio 1 noemde Liesbeth Spies, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters en burgemeester van Alphen aan den Rijn, de wet ‘onverstandig en niet helder’. Het is volgens Spies te onduidelijk wat in de nieuwe wet de rol is van de burgemeesters en de veiligheidsregio’s.

De eerdere wet, waarin het kabinet de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen zoals de mondkapjesplicht en de afstandsregel regelde, was tijdelijk. Het parlement moest hem elke drie maanden goedkeuren. Bij de vijfde verlenging, in mei van dit jaar, strandde de wet in de Eerste Kamer. Een meerderheid van de senaat vond het niet langer noodzakelijk dat het kabinet de mogelijkheid heeft vrijheden in te perken bij lage besmettingscijfers.

Beginstadium wetgevingstraject

Met het oog op het komende najaar en de vrees dat het aantal besmettingen weer ontwrichtende proporties aanneemt, heeft het ministerie van Volksgezondheid deze zomer aan een permanente coronawet gewerkt die onderdeel moet worden van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Een woordvoerder van minister Kuipers beaamt dat het ministerie er minder tijd aan heeft kunnen besteden dan gewenst. Volgens de woordvoerder kan dat niet los worden gezien van het wegstemmen van de tijdelijke coronawet.

Het ministerie erkent dat het schrijven van de wet een haastklus is geweest en benadrukt dat de wet zich in een beginstadium bevindt. Daar hoort bij dat betrokken partijen kritiek kunnen leveren. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State en moet daarna nog door de ministerraad. Naar verwachting wordt het voorstel eind augustus ingediend bij de Tweede Kamer.

Behalve gemeenten en burgemeesters leven er vragen bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Een permanente wet waarin coronamaatregelen worden verankerd zonder dat eerst deugdelijk is geëvalueerd welke maatregelen effectief zijn gebleken, is volgens het college onverstandig. De burgemeesters vinden een permanente wet te ingrijpend. De woordvoerder van minister Kuipers zegt dat het ministerie het advies van de Raad van State hierover afwacht.

Bron

Deel dit bericht