Welke medicijnen krijg ik vergoed?

Medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen tellen mee voor het verplichte eigen risico.

 

Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op de website ‘medicijnkosten.nl’ kunt u opzoeken of een medicijn in het GVS is opgenomen.

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor medicijnen? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

 

Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet staan geregistreerd. Alleen in bijzondere omstandigheden is vergoeding toch mogelijk:

  • Voor uw ziekte is in Nederland geen behandeling meer mogelijk. Het niet-geregistreerde medicijn is de enige uitweg.
  • Uw ziekte is zeldzaam en komt in Nederland maar bij 1 op de 150.000 inwoners voor.
  • Er is geen ander gelijkwaardig medicijn voor u dat wel is geregistreerd.

 

Vergoeden van duurder medicijn

De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Een zorgverzekeraar bepaalt welke variant hij vergoedt.

Soms zal de zorgverzekeraar wel een andere variant van een medicijn vergoeden. Bijvoorbeeld als u allergisch bent voor het vergoede medicijn. Uw zorgverzekeraar kan hierover regels opgesteld hebben. Die regels zijn dan opgenomen in de polisvoorwaarden. Bijvoorbeeld dat het duurdere medicijn alleen vergoed wordt als er ‘medische noodzaak’ op het recept staat.

 

Informatie opzoeken over vergoeding medicijnen

Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kunt u nagaan:

  • of uw medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit;
  • welke kosten meetellen voor uw eigen risico;
  • wat eventueel uw eigen bijdrage is;
  • of er een goedkoper medicijn is dat u wel helemaal krijgt vergoed.

 

Eigen bijdrage voor medicijnen

Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Dit is omdat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen verschillen. De overheid stelt dan een maximale vergoeding uit de basisverzekering vast. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen. Dat is de eigen bijdrage. Hiervoor kunt u bij sommige verzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten. Vraag naar de mogelijkheden bij zorgverzekeraars en vergelijk verschillende aanvullende verzekeringen. Doe dat ieder jaar als de zorgverzekeraar u in november de nieuwe zorgverzekering aanbiedt.

 

Vanaf 2019 maximaal €240 bijbetalen naast vergoeding zorgverzekeraar

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u maximaal €250 als eigen bijdrage voor medicijnen. Vóór 2019 was er nog geen maximum, waardoor de eigen bijdrage soms hoog kon oplopen.

Hierbij tellen alleen de eigen bijdragen mee voor medicijnen die de zorgverzekeraar  (gedeeltelijk) vergoedt. Gebruikt u andere medicijnen die niet volledig of gedeeltelijk vergoed worden? Dan tellen deze kosten niet mee voor de maximale eigen bijdrage van € 250. Die medicijnen betaalt u volledig zelf.

 

Eigen bijdrage voor Concerta en Strattera

Voor de medicijnen Concerta en Strattera (veel gebruikt bij de behandeling van ADHD) betaalt u een eigen bijdrage. Dat is omdat deze 2 medicijnen in een medicijngroep zitten met het goedkopere middel methylfenidaat (Ritalin). Omdat Ritalin het goedkoopste middel in de groep is, krijgt u Ritalin helemaal vergoed. Voor Concerta en Strattera geldt een eigen bijdrage.

Vanaf 2019 betaalt u nooit meer dan € 250 aan eigen bijdragen voor Concerta en Strattera. Dit geldt alleen indien uw verzekeraar deze medicijnen wel (gedeeltelijk) vergoedt. Vraag uw verzekeraar of dat het geval is. Indien uw verzekeraar Concerta of Strattera helemaal niet vergoedt, betaalt u deze medicijnen helemaal zelf. Dan geldt er ook geen maximum.

 

Eigen risico voor medicijnen

Naast een eigen bijdrage betaalt u ook een eigen risico voor medicijnen die in de basisverzekering zitten. Hoe dat precies werkt, leest u in de uitleg over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

 

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.