Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten?

Voor een zorgverzekering betaalt u een premie. Dat geldt voor de basisverzekering en voor een aanvullende zorgverzekering. Premies verschillen per zorgverzekeraar en per verzekering.

 

Hoogte zorgpremie 2019

De gemiddelde premie in 2019 is € 1385. Dit is gemiddeld € 115 per maand. Dat is € 6 per maand meer dan in 2018.

Het kabinet maakt ieder jaar een schatting van de hoogte van de zorgpremie voor het jaar erna. De schatting van 2019 was € 1432 (oftewel € 119 per maand).

 

Plannen kabinet voor 2020: zorgpremie

Het kabinet rekent voor 2020 op een zorgpremie van € 1422 per jaar (€ 118,50 per maand). Dat is € 3,50  per maand meer dan in 2019. Dat staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2020.

In november 2019 stelt de zorgverzekeraar de echte premie voor 2020 vast. Verzekeraars hebben dan bijgewerkte informatie over hun uitgaven. En ze weten dan of ze reserves kunnen inzetten om de premie lager te makendan de schatting op Prinsjesdag. Niet alle zorgverzekeraars gebruiken hun reservers. Hierdoor kan de zorgpremie voor de basisverzekering en aanvullende verzekering per verzekeraar verschillen. Het is daarom belangrijk om uw nieuwe zorgpolis goed te controleren of deze nog bij u past.

 

Zorgtoeslag 2019

Tegenover de hogere premie staat ook een hogere zorgtoeslag. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de maximale zorgtoeslag met € 50 per jaar (€4 per maand) omhoog.

Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met € 193 per jaar € 16 per maand. Dat is meer dan de stijging van de zorgpremie. In het Regeerakkoord heeft het kabinet namelijk besloten om de zorgtoeslag te verhogen bovenop de stijging die resulteert uit de premiestijging.

 

Plannen kabinet voor 2020: zorgtoeslag

Het kabinet wil in 2020 een extra verhoging van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt daardoor met € 67 voor alleenstaanden en € 95 voor meerpersoonshuishoudens. Dat staat in de begroting van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

 

Premie basisverzekering

Voor uw basisverzekering betaalt u een vast bedrag aan uw zorgverzekeraar. Dit is de (nominale) premie. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast. Voor kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie.

 

Bijdrage aan de overheid

Behalve de premie betaalt iedereen een percentage van het inkomen mee aan de zorgkosten. De Belastingdienst int die bijdrage. Heeft u loon of een uitkering? Dan betaalt de werkgever of uitkeringsinstelling dit bedrag aan de Belastingdienst. Dit is de werkgeversheffing.

Heeft u andere inkomsten, zoals (pre)pensioen, VUT of alimentatie? Dan betaalt u zelf een inkomensafhankelijke bijdrage via een belastingaanslag.

Meer informatie over deze bijdrage staat in de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw van de Belastingdienst. Daarin staat:

  • of u een werkgeversheffing of  inkomensafhankelijke bijdrage betaalt;
  • hoe hoog die bijdrage is (in procenten van uw inkomsten).

 

Premie aanvullende zorgverzekering

Als u een aanvullende verzekering heeft, betaalt u daar ook premie voor. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast.
Voor de aanvullende verzekering betaalt u geen bijdrage aan de overheid.

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.