Wat is het eigen risico van mijn zorgverzekering en wanneer betaal ik dit?

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. In 2019 en 2020 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.

 

Wanneer u een eigen risico betaalt

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

 

Eigen risico gespreid betalen

Bij de zorgverzekeraar kunt u een betalingsregeling afspreken en het eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

 

Waarom u het eigen risico betaalt

Er zijn 2 redenen waarom de overheid het eigen risico heeft ingevoerd:

  • De verzekeringspremie blijft lager, doordat u zelf het eerste deel van uw zorgkosten betaalt;
  • U wordt bewuster van de kosten voor zorg.

 

Vrijwillig hoger eigen risico

U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.

 

Voorbeeld verhoogd eigen risico

Kiest u het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500)? Dan kan het dus zijn dat u € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) moet betalen. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis.

 

Geen eigen risico voor bepaalde zorg

Voor de volgende zorg uit het basispakket betaalt u geen eigen risico:

  • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts,  diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;
  • wijkverpleging;
  • nacontroles bij orgaandonatie;
  • reiskosten bij orgaandonatie;
  • gecombineerde leefstijlinterventie.

De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.