Wat gebeurt er als ik de premie van mijn zorgverzekering niet betaal?

Als u uw zorgverzekering niet betaalt, stuurt de zorgverzekeraar u betalingsherinneringen. Uw verzekeraar kan u ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het CAK.

 

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling

Heeft u 6 maanden lang de premie voor de zorgverzekering niet betaald? Dan meldt uw zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het CAK. U betaalt dan aan het CAK een premie die veel hoger is dan de gewone zorgpremie. Deze hogere premie heet ‘bestuursrechtelijke premie’.

Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt de premie in op uw loon, uitkering of pensioen. Daarmee betalen zij het CAK. Heeft u geen (regelmatige) inkomsten? Of is uw inkomen te laag om de premie te kunnen inhouden? Dan ontvangt u maandelijks een acceptgiro van het CJIB. U moet dan zelf de premie overmaken.

Daarnaast ontvangt u uw zorgtoeslag niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het CAK betaald.

 

Zorgverzekering niet op te zeggen bij betalingsachterstand premie

Bent u achter met betalen van de premie voor de zorgverzekering? Dan kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. Daardoor is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk. U kunt uw schuld dus niet ontlopen.

Dit geldt niet voor een betalingsachterstand van het eigen risico. U kunt de zorgverzekering dus wel opzeggen als u nog (een deel van) uw eigen risico moet betalen. Dat eigen risico moet u dus wel betalen als u de zorgverzekering opzegt.

 

Verzekerd voor basisverzekering

U blijft verzekerd voor de basisverzekering bij uw eigen zorgverzekeraar. Heeft u ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beëindigen.

 

Schuld aflossen bij zorgverzekeraar

Met de betaling van de bestuursrechtelijke premie aan het CAK lost u de bestaande schuld bij uw zorgverzekeraar niet af. Probeer hiervoor een betalingsregeling te treffen met uw zorgverzekeraar.

 

Schuld bij zorgverzekeraar afgelost

Het CAK stopt met inhouden van de bestuursrechtelijke premie als uw zorgverzekeraar u afmeldt bij het CAK. Uw zorgverzekeraar meldt u af als u uw schuld heeft terugbetaald of een betalingsregeling heeft afgesproken. Of als u een regeling voor schuldhulpverlening heeft getroffen.

U ontvangt een brief van het CAK als de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie stopt. Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie ontvangt ook bericht dat hij geen premie meer hoeft in te houden.

 

Gemeente kan helpen bij betalingsachterstand

Heeft u een bijstandsuitkering en betaalt u de bestuursrechterlijke premie? Dan kunt u misschien weer de normale premie gaan betalen. Zorgverzekeraars werken hiervoor samen met gemeenten. Informeer bij uw gemeente of dat voor u mogelijk is.

 

Zorgverzekeringslijn.nl

Zorgverzekeringslijn.nl geeft advies en informatie over de verplichte zorgverzekering. U leest daar ook wat u kunt doen als u de zorgverzekeringspremie niet kunt betalen.

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.