Wanneer moet ik de verplichte zorgverzekering afsluiten als ik uit het buitenland kom?

Als u in Nederland komt wonen of werken, moet u zich zo snel mogelijk inschrijven bij een zorgverzekeraar. Doe dat in ieder geval binnen 4 maanden. Dat geldt ook als u nog een buitenlandse zorgverzekering heeft.

Voor asielzoekers gelden andere regels om verzekerd te zijn tegen zorgkosten

 

Start verplichte verzekering

U bent verplicht verzekerd vanaf de dag dat u in Nederland komt wonen en zich inschrijft bij een Nederlandse gemeente. Of bij een Nederlandse werkgever begint te werken. Vanaf die dag krijgt u ook zorg uit het basispakket vergoed. Ook als u nog geen zorgverzekering heeft afgesloten. U heeft 4 maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten.

U bent over die periode dus ook premie verschuldigd. Die betaalt u achteraf, zodra u binnen de termijn van 4 maanden een zorgverzekering afsluit.

 

Zorgverzekering afsluiten na 4 maanden

Sluit u pas na 4 maanden een zorgverzekering af? Dan betaalt u premie zodra u de zorgverzekering heeft afgesloten. U betaalt geen premie met terugwerkende kracht over de afgelopen periode. Maar u krijgt ook geen vergoeding voor zorg als u die in de afgelopen maanden heeft gekregen.

Let op: heeft u zich al ingeschreven bij een gemeente, maar nog niet  bij een zorgverzekeraar? Dan krijgt u daarover een brief van het CAK. Het CAK zorgt ervoor dat iedereen in Nederland een zorgverzekering heeft. Wacht niet te lang met het sluiten van een zorgverzekering, anders riskeert u een boete.

 

Buitenlandse verzekering

Een Nederlandse ziektekostenverzekering is verplicht. Ook als u al een ziektekostenverzekering heeft in uw land van herkomst. Behalve als u een buitenlandse werkgever heeft. Dan mag u uw verzekering uit uw land van herkomst wel houden. Hier zijn wel regels voor. Ga voor meer informatie over werken voor een buitenlandse werkgever naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

Buitenlandse verzekering voor EU-ambtenaren (GSZV)

Medewerkers die bij een Europese instelling werken, zijn niet verplicht om een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten. Zij zijn verzekerd bij het Gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV). Ook hun gezinsleden zijn vaak via het GSZV verzekerd. Omdat zij geen Nederlandse basisverzekering hebben, worden in de praktijk deze verzekerden niet altijd herkend als zorgverzekerden. Zij kunnen met een verzekeringsbewijs aantonen dat zij verzekerd zijn.

 

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering als u weinig inkomen heeft. Heeft u recht op zorgtoeslag? Dan krijgt u de toeslag vanaf het moment dat u verplicht bent om een zorgverzekering te hebben. Op toeslagen.nl kunt u zelf uw zorgtoeslag berekenen.

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.