Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

 

Veranderingen basispakket zorgverzekering in 2022

In 2022 zijn er 2 kleine wijzigingen in het basispakket. Ook worden een aantal behandelingen om te herstellen van corona tijdelijk vergoed. De hoogte van het eigen risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

 

Inhoud basispakket zorgverzekering 2022

Op Rijksoverheid.nl vindt u een lijst met zorg die in het basispakket voor 2022 zit. Ook vindt u hier of u een eigen bijdrage betaalt en of het eigen risico geldt. Dit is een samenvatting van vergoeding voor de belangrijkste zorg. Volledige informatie over vergoedingen voor zorg vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

 

Gewone contactlenzen en brillen

Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel. Lees meer op de site van Zorginstituut Nederland over vergoeding van brillen en contactlenzen.

 

Voorwaarden zorgverzekering

Zorgverzekeraars bieden soms verschillende basisverzekeringen aan. Het verschil zit dan bijvoorbeeld in:

  • het aantal zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten;
  • hoeveel u vergoed krijgt bij zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft.

In de polis van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Zijn de voorwaarden voor u niet duidelijk? Of wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Nieuwe technieken, behandelmethoden en geneesmiddelen

Er komen regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket. Als bijvoorbeeld medisch specialisten een nieuwe behandeling introduceren, zit die behandeling automatisch in het pakket van de zorgverzekering.
Ook kan het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren een behandeling of medicijn op te nemen in het basispakket. De minister neemt daarover een besluit en past de wetgeving daarop aan.

 

Zorg die u niet gebruikt

Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten ook behandelingen in het pakket die u misschien niet nodig heeft.  Zo betaalt u mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die oudere mensen vaker nodig hebben. Maar dat geldt andersom ook. Jonge moeders en ouderen betalen ook mee voor uw zorg die zij niet nodig hebben.

 

Video zorgverzekeraar helpt bij keuze specialist

In een video op de website van Rijksoverheid vertelt Bas hoe zijn zorgverzekeraar hem hielp een goede longarts te vinden.

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.