Krijgt een asielzoeker zonder verblijfsvergunning een zorgverzekering?

Een asielzoeker kan pas een Nederlandse zorgverzekering afsluiten nadat er een beslissing is over zijn verblijfsaanvraag. Ook als hij al een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) heeft. Vaak kan een asielzoeker wel een buitenlandpolis of internationale zorgverzekering afsluiten. Voor asielzoekers die in een centrale opvanglocatie verblijven, geldt een aparte regeling.

 

Buitenlandpolis of internationale verzekering

Een asielzoeker kan pas een Nederlandse zorgverzekering afsluiten nadat er een beslissing is over zijn verblijfsaanvraag. Ook als hij al een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) heeft. Vaak kan een asielzoeker wel een buitenlandpolis of internationale zorgverzekering afsluiten. Voor asielzoekers die in een centrale opvanglocatie verblijven, geldt een aparte regeling.

Sommige zorgverzekeraars bieden polissen aan voor mensen die naar Nederland komen, ook voor studie, werk en immigratie. Om zo’n verzekering te krijgen moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Hij heeft geen Nederlandse ziektekostenverzekering.
  • Hij heeft (nog) geen permanente verblijfsvergunning.
  • Hij zit niet in een centrale opvanglocatie.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met een zorgverzekeraar.

 

Ziektekostenverzekering uit ander land

Heeft een asielzoeker een ziektekostenverzekering uit een ander land met een geldige dekking voor Nederland? Dan is hij hier verzekerd tegen ziektekosten. Dit kan alleen als hij (nog) geen permanente verblijfsvergunning heeft. En ook niet als hij in een centrale opvanglocatie zit.

 

Medische zorg illegalen

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, kunnen geen zorgverzekering afsluiten (onverzekerde vreemdelingen). Zij krijgen wel medisch noodzakelijke hulp. De behandelend arts bepaalt of daar sprake van is. De kosten moet de vreemdeling zelf betalen. Kan de vreemdeling de kosten niet zelf betalen? Dan kan de zorgverlener een bijdrage vragen aan het CAK via de regeling onverzekerbare vreemdelingen.

 

Ziektekostenregeling asielzoekers

Asielzoekers die in afwachting zijn van de uitslag van hun asielverzoek verblijven in een asielzoekerscentrum. Zij zijn daar collectief verzekerd via de Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA). Ze hebben recht op bijna alle zorg uit het basispakket en zorg uit de Wet langdurige zorg.

 

Zorgverzekering afsluiten na ingang verblijfsvergunning

Gaat de permanente verblijfsvergunning in van een asielzoeker? Dan kan hij vanaf die datum binnen 4 maanden een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Zijn zorgverzekering start dan met ingang van de datum waarop de verblijfsvergunning inging. Dus eventueel met terugwerkende kracht. In dat geval moet hij ook met terugwerkende kracht premie betalen aan zijn zorgverzekeraar.

 

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.