Krijg ik een behandeling in een privékliniek of zelfstandig behandelcentrum vergoed?

Privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) zijn particuliere zorginstellingen. U kunt daar uiteenlopende behandelingen krijgen zoals een staaroperatie, een knieprothese, plastische chirurgie en ooglasering.

 

Behandeling in privékliniek

In een privékliniek hoeven geen medisch specialisten te werken. Er kunnen ook alleen basisartsen of andere soorten zorgverleners werken, zoals verpleegkundigen of fysiotherapeuten.

 

Behandeling in zelfstandig behandelcentrum

Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer medisch specialisten. Er kunnen ook basisartsen werken.

 

Vergoeding behandeling

De zorgverzekeraar vergoedt sommige behandelingen in privéklinieken en ZBC’s. De behandeling kan worden vergoed als de behandeling is opgenomen in het verzekerde pakket van de basisverzekering. En als de behandeling medisch noodzakelijk is. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekeraar.

 

Controle op zelfstandige behandelcentra en privéklinieken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op zelfstandige behandelcentra. Privéklinieken hebben geen registratieplicht. Er is wel een keurmerk voor zelfstandige klinieken.

 

Let op!

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor een behandeling in een privékliniek of zelfstandig behandelcentrum? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

 

 

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.