Is een zorgverzekering verplicht?

Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet. Er zijn 2 soorten zorgverzekeringen: een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

 

Basisverzekering

Basisverzekering verplicht

Wie in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering afsluiten. U verzekert u daarmee voor zorg uit het basispakket. Denk aan de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater en de apotheek. De overheid stelt vast wat er in het basispakket van de zorgverzekering zit.

 

Basisverzekering voor kinderen

Ook voor kinderen moet u een basisverzekering afsluiten. U schrijft uw kind daarom binnen 4 maanden na de geboorte in bij een zorgverzekeraar. Dit kan bij de verzekeraar waarbij u uw eigen zorgverzekering heeft afgesloten, maar dit is niet verplicht.

Voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie en geldt geen eigen risico. U betaalt premie vanaf de 1e maand nadat uw kind 18 jaar is geworden. Ook geldt vanaf dat moment het eigen risico en kan uw kind zorgtoeslag aanvragen.

 

Aanvullende verzekering

Aanvullende verzekering niet verplicht

U mag zelf weten of u ook een aanvullende verzekering afsluit. U kunt zich hiermee extra verzekeren voor kosten die de basisverzekering niet vergoedt.

U hoeft uw basisverzekering en eventuele vrijwillige aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

 

Zorgverzekering v oor gemoedsbezwaarden

Wilt u wegens uw geloof geen zorgverzekering? Dan hoeft u geen zorgverzekering af te sluiten. U betaalt dan in plaats van premie een bedrag aan de Belastingdienst. Meer weten? Kijk dan op de webpagina Gemoedsbezwaarden van het CAK.

 

Zorgverzekering voor EU-ambtenaren (GSZV)

Werkt u bij een Europese instelling, bijvoorbeeld het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) of de Europese Politiedienst (Europol)? En bent u verzekerd bij het Gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV)? Dan zijn u en uw gezinsleden in Nederland ook verzekerd voor de zorgkosten. Als u bij het GSZV verzekerd bent, heeft u geen Nederlandse basiszorgverzekering nodig. U kunt met uw verzekeringsbewijs aantonen dat u verzekerd bent bij het GSZV.

 

Zorgverzekering voor buitenlandse studenten

Bent u student en komt u uit het buitenland? Dan heeft u vaak al een verzekering tegen ziektekosten uit uw eigen land. Soms moet u (toch) een verzekering in Nederland afsluiten. Hoe u zich in Nederland kunt verzekeren, hangt af van waar u vandaan komt. En wat u verder doet naast uw studie. Controleer op de website van Nuffic of u goed verzekerd bent.

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.