Ben ik verzekerd voor de zorgverzekering als ik in het buitenland woon?

Woont, werkt of studeert u in het buitenland? Dan bepaalt uw persoonlijke situatie of u in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten.

 

Nederlands pensioen of uitkering

Woont u in het buitenland en ontvangt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan is het mogelijk dat uw Nederlandse zorgverzekering stopt. Hoe u zich moet verzekeren hangt af van het land waar u woont:

 

Verdragsland

Een verdragsland is een land waarmee Nederland afspraken heeft over vergoeding van medische zorg. Verhuist u naar een verdragsland? Dan moet u zich registreren bij het CAK. U betaalt dan een bijdrage aan het CAK om verzekerd te zijn voor medische zorg in het land waar u woont.

 

Niet-verdragsland

Woont u in een niet-verdragsland? Dan moet u zelf een ziektekostenverzekering afsluiten in het land waar u woont.

 

Wonen in het buitenland en werken in Nederland

Woont u in het buitenland en werkt u in Nederland? Dan moet u in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Uw gezinsleden kunnen geen zorgverzekering afsluiten in Nederland. Maar u kunt ze soms wel meeverzekeren (afhankelijk van het land waar u woont). Lees meer over uw zorgverzekering als u in het buitenland woont.

 

Wonen in Nederland en werken in het buitenland

Woont u in Nederland en werkt u in het buitenland? Dan vervalt uw Nederlandse zorgverzekering meestal. U moet zich verzekeren in het land waar u werkt. Uw gezinsleden kunt u vaak meeverzekeren. Meer informatie over uw zorgverzekering als u in het buitenland werkt staat op de website van het CAK.

 

Tijdelijk in het buitenland

Gaat u tijdelijk in het buitenland wonen of werken? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw zorgverzekering. Het hangt af van het land en hoe lang u daar blijft. Er zijn uitzonderingen voor gedetacheerden, diplomaten en uitgezonden ambtenaren.

 

Studeren in het buitenland

Gaat u studeren in het buitenland? Dan blijft uw Nederlandse zorgverzekering geldig. Gaat u daarnaast ook werken of heeft u een betaalde stage? Dan gelden er andere regels voor uw Nederlandse zorgverzekering in het buitenland. Neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Vraag daar of u verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

In dienst bij volkenrechtelijke organisatie

Werkt u bij een volkenrechtelijke organisatie, zoals de VN of de NAVO? En bent u verzekerd via deze organisatie? Dan bent u meestal niet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt niet als u naast uw werk voor de volkenrechtelijke organisatie ook ander werk in Nederland doet.

 

 

Deze vragen en antwoorden zijn afkomstig van de website van de Rijksoverheid.

Ben je huurder? Vragen over gezond leven of veilig wonen?

Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.